CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky bolo založené centrum pre detekciu, vyhodnocovanie a riešenie kybernetických hrozieb. Riaditeľom centra sa stal Ing. Štefan Balogh, PhD., ktorý sa už roky venuje problematike počítačovej bezpečnosti nielen na Ústave informatiky a matematiky. Centrum CSIRT sa, okrem projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť, bude aktívne zameriavať aj na výchovu expertov pre oblasť počítačovej bezpečnosti. Založenie centra je významným krokom v boji proti kyberneticným útokov, ktorých počet v poslednej dobe narastá.

Zdroj FEI STU