Úvodné stretnutie nového NATO projektu

Dňom 30. marca 2023 sa oficiálne začal nový projekt pod hlavičkou NATO Science for Peace Programme s názvom Bezpečná komunikácia pomocou klasických a kvantových technológií (angl. Secure Communication via Classical and Quantum Technologies). Projekt je riešený pod vedením Rainera Steinwandta, dekana fakulty College of Science patriacej pod univerzitu The University of Alabama v meste Huntsville, Alabama, U.S.A. Vedúcimi partnerských tímov zo zúčastnených inštitúcií sú Visa Valivaara z fínskeho tímu VTT Technical Research Centre of Finland (Fínsko má v projekte pozíciu partnerskej krajiny NATO), Djeylan Aktas z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, Pavol Zajac z Ústavu informatiky a matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Mária Isabel González Vasco zo španielskej univerzity v Madride, Universidad Carlos III de Madrid.

Súčasťou oficiálneho programu bola prehliadka priestorov VTT, vrátane existujúcej QKD infraštruktúry, ktorá má potenciál pre využitie na experimentálnu implementáciu navrhovaného protokolu. Budova Micronova je taktiež domovom experimentálneho 5-qubitového kvantového počítača a nového väčšieho kvantového počítača, ktorý je aktuálne vo výstavbe. Kvantový počítač je založený na supravodivých technológiách a je pomocou špeciálneho zariadenia permanentne udržiavaný v prostredí chladnejšom než vesmír v okolí zemskej atmosféry.

Program SPS (Science for Peace and Security) pod hlavičkou NATO má za úlohu podporu dialógu a praktickej spolupráce medzi členskými štátmi NATO a partnerskými krajinami. Projekt Secure Communication via Classical and Quantum Technologies je tretím projektom, podporeným programom NATO SPS, do ktorého sú zapojení slovenskí výskumníci z FEI STU. V prvom projekte, Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography (2012-2016) sme sa zameriavali na bezpečné implementácie kryptografických algoritmov odolných voči klasickým a kvantovým útočníkom. V následnom projekte Secure Communication in the Quantum Era (2018-2021) sme vyvinuli riešenie, umožňujúce zabezpečenú skupinovú komunikáciu aj v prípade, že útočník sleduje prebiehajúcu komunikáciu a v budúcnosti bude mať prístup k výkonnému kvantovému počítaču. Nový projekt bude príležitosťou získať poznatky v oblasti kvantových komunikačných technológií a využiť naše predchádzajúce skúsenosti na zabezpečenie hybridnej komunikácie (klasická + kvantová), odolnej voči potenciálnym budúcim útokom pomocou kvantového počítača.

Riešiteľmi projektu z Ústavu informatiky a matematiky sú prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (vedúci tímu), prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Ing. Ondrej Gallo, PhD., Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. a Ing. Viliam Hromada, PhD.

V prípade, že máte záujem o riešenie bakalárskych, či diplomových prác súvisiacich s projektom, kontaktuje prosím uvedených zamestnancov ÚIM.