Nový výskumný projekt zameraný na postkvantovú kryptografiu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky cez agentúru VEGA podporilo projekt výskumníkov z ÚIM FEI STU s názvom Postkvantová kryptografia odolná voči postranným kanálom.

Postkvantová kryptografia je v súčasnosti veľmi aktívnou oblasťou vedeckého výskumu. Cieľom výskumníkov zaoberajúcich sa postkvantovou kryptografiou je navrhnúť efektívne asymetrické kryptosystémy (napr. asymetrické šifrovacie schémy, digitálne podpisy, …), ktoré budú odolné aj voči útokom kvantového počítača. Je totiž známe, že dnes používané asymetrické kryptosystémy (napr. RSA, DHE, ECDHE, DSA, ..) bude možné zlomiť pomocou výkonného kvantového počítača. Kvantový počítač s takým výkonom aktuálne ľudstvo ešte nevie postaviť, ale podľa odhadov niektorých expertov kvantové počítače schopné lámať dnes používané asymetrické kryptosystémy môžu byť realitou už o 10 rokov. Asymetrické kryptosystémy dnes používame dennodenne – napríklad ich používajú naše webové prehliadače pri nadväzovaní bezpečného prenosu dát cez https protokol. Je preto dôležité vytvoriť nové algoritmy, ktoré budú odolné aj voči kvantovým počítačom, a ktoré budú môcť nahradiť dnes používané asymetrické kryptosystémy.

Projekt Postkvantová kryptografia odolná voči postranným kanálom je naplánovaný na roky 2023-2026 a vedúcim projektu je prof. Pavol Zajac. Do projektu sa budú môcť zapojiť aj študenti Aplikovanej informatiky na FEI STU prostredníctvom diplomových prác, bakalárskych prác a tímových projektov z oblasti postkvantovej kryptografie.