Dátum

17 apríla, 2023

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2023/24

Vieš len programovať, alebo rozumieš aj programovacie jazyky? Aby si porozumel rozdiel medzi programovaním a programovacím jazykom, pripravili sme nový predmet Funkcionálne programovanie, ktorý ti vysvetlí základy programovacieho jazyka Haskell, ako napísať komplexný kód bez použitia for alebo while cyklov, ako aj rozdiel medzi základnými paradigmami ako imperatívne a deklaratívne programovanie. Okrem povinných a povinne...

Nový výskumný projekt zameraný na postkvantovú kryptografiu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky cez agentúru VEGA podporilo projekt výskumníkov z ÚIM FEI STU s názvom Postkvantová kryptografia odolná voči postranným kanálom. Postkvantová kryptografia je v súčasnosti veľmi aktívnou oblasťou vedeckého výskumu. Cieľom výskumníkov zaoberajúcich sa postkvantovou kryptografiou je navrhnúť efektívne asymetrické kryptosystémy (napr. asymetrické šifrovacie schémy, digitálne podpisy, …), ktoré budú odolné aj...