Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2023/24

Vieš len programovať, alebo rozumieš aj programovacie jazyky? Aby si porozumel rozdiel medzi programovaním a programovacím jazykom, pripravili sme nový predmet Funkcionálne programovanie, ktorý ti vysvetlí základy programovacieho jazyka Haskell, ako napísať komplexný kód bez použitia for alebo while cyklov, ako aj rozdiel medzi základnými paradigmami ako imperatívne a deklaratívne programovanie.

Okrem povinných a povinne voliteľných predmetov sa počas štúdia môžeš rozhodnúť pre výberové predmety ako napr. Virtuálna a zmiešaná realita, Analýza kódu (pokročilé techniky exploitovania, disassembling a podobné metódy reverzného inžinierstva) alebo Teória kódovania (detekčné samoopravné a cyklické kódy). Okrem výberových predmetov, ktoré ponúka Ústav informatiky a matematiky, sa tiež môžeš rozhodnúť pre predmety, ktoré ponúkajú iné ústavy, pričom našim cieľom je naďalej rozširovať ich ponuku.

Pred začiatkom štúdia si zvolíš jednu z našich domén, ktorá Ťa zaujala viac.  Každá doména ma svoje špecifické predmety:

  • Bezpečnosť informačných systémov (BIS): Máš záujem o šifry, šifrátory, sieťovú bezpečnosť, praktické aspekty bezpečnosti informačných systémov alebo postkvantovú kryptografiu? V tejto aplikačnej doméne absolvuješ Základy kryptografie, Úvod do počítačovej bezpečnosti, Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe, Šifrovanie v komunikačných sieťach a Návrh a kryptoanalýza šifier. Tieto predmety učí najsilnejší tím na Slovensku, ktorý navrhuje riešenia aj pre NATO.
  • Modelovanie a simulácia udalostných systémov (MSUS): Zaujíma Ťa návrh komplexných webových služieb, ktoré vyžadujú modelovanie a analýzu? Chceš sa zlepšiť v oblasti mobilných výpočtov (mobile computing) a distribuovaných systémov? V tejto aplikačnej doméne Ťa čakajú predmety ako Modelovanie a simulácia udalostných systémov, Reprezentácia a získavanie znalostí, Paralelné programovanie a distribuované systémy, Mobilné výpočty a Architektúra softvérových systémov.

Inžiniersky študijný program Aplikovaná informatika je komplexný študijný program, ktorý pokrýva najžiadanejšie oblasti informatiky. V rámci inžinierskeho štúdia určite oceníš predmety ako Strojové učenie a neurónové siete, Logika, Biometria, Algoritmy a dátové štruktúry a Automaty a formálne jazyky. Našim cieľom je ponúknuť informatické vzdelanie, ktoré Ti zaručí dlhodobú výhodu na trhu práce tak, aby si vedel špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle moderné softvérové aplikácie pre štandardné a aj špecializované počítačové prostriedky, rozširovať funkcionalitu moderných systémov informačných technológií, vyvíjať, prispôsobovať a implementovať moderné informačné technológie vo vybranej aplikačnej oblasti.

Chcel by si sa lepšie zorientovať v ponúkaných predmetoch? Informácie o predmetoch nájdeš v Študijných plánoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 2023 – 2024 (od str. 168). Tento dokument upresňuje povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré sú súčasťou jednotlivých aplikačných domén, a taktiež obsahuje krátky popis jednotlivých predmetov.

Počas inžinierskeho štúdia môžeš absolvovať výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+. Naša fakulta spolupracuje s univerzitami ako RWTH Aachen, Technische Universität München, Ruhr-Universität Bochum, Katholieke Universiteit Leuven, Politecnico di Milano, Universitat Politècnica de Catalunya, Norwegian University of Science and Technology, Talinn University of Technology a mnohými ďalšími, úplný zoznam našich partnerov je na stránkach medzinárodnej spolupráce. Program Erasmus+ ponúka jedinečnú možnosť študovať jeden semester v zahraničí, porovnať kvalitu Tvojho štúdia so štúdium na zahraničnej univerzite, ako aj možnosť spoznať študentov informatiky v inej krajine.

V priestoroch fakulty sa tiež nachádza plaváreň, sauna, lezecká stena, posilňovňa, telocvične a strelecký klub s výbavou, čo ocení každý športovec.

Termín podania prihlášky je do 31. 5. 2023. Viac informácií o prijímacom konaní nájdeš na stránkach fakulty.

Prijímacia skúška bude písomná. Okruh otázok na prijímaciu skúšku (pre tento rok budú okruhy ešte upresnené) určuje rozsah znalostí potrebných na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Zaujal Ťa inžiniersky študijný program Aplikovaná informatika? Zaujal Ťa profil absolventa? Máš otázky? Pošli nám email alebo zavolaj.

Are you ready for a challenge?