Kotlin: Funkcionálne programovanie (prednáška)

Prednášajúci: Michal Svirec (Sygic)

Názov prednášky: Kotlin: Funkcionálne programovanie

Kde a kedy: 4. 5. 2023 (štvrtok) o 13:00 v AB150

Téma: Obsahom prednášky je ukážka ako sa s jazykom Kotlin dá programovať funkcionálnym spôsobom na rozdiel od imperatívneho prístupu. Na príkladoch popíšeme aké vlastnosti jazyk Kotlin podporuje na písanie funkcionálneho kódu.

Michal Svirec je Android developer pôsobiaci vo firme Sygic, programovaniu Android aplikácií sa venuje už viac ako 10 rokov, v jazyku Kotlin programuje už takmer 6 rokov.