Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2022/2023

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 06. až 09. 06. 2023. Komisie č. 1 – 11 začínajú v príslušné dni 8:30 .

Komisia č. 12 dňa 9.6. začína o 10:00, komisia č. 13 dňa 9.6. začína o 8:00.

Podrobný rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU.

Časy sú orientačné. Študenti/študentky sa zúčastňujú na celom dni štátnej skúšky (okrem ospravedlnených prípadov), preto Vás prosíme, príďte už na začiatok obhajob pre prípad, že by dochádzalo k priebežným zmenám časov. Štátna skúška je verejná.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

  1. Prezentácia diplomovej práce. Vyhradený čas na prezentáciu diplomovej práce je max. 15 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
  2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
  3. Všeobecná diskusia k práci a odborná rozprava.