Štátne skúšky bakalárskeho štúdia – ak. r. 2022/2023

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 27. až 30. 06. 2023. Všetky komisie začínajú o 8:30.

Podrobný rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU (aktualizácia 27.6. po započítaní výsledkov skúšky z VSA). Keďže ešte nie sú uzavreté všetky známky z predmetov, tento rozpis berte ako orientačný, je možné že študentky/študenti budú na základe neurobenia niektorého predmetu zo zoznamu následne odstránené/í.

Časy sú orientačné. Študenti/študentky sa zúčastňujú na celom dni štátnej skúšky (okrem ospravedlnených prípadov), preto Vás prosíme, príďte už na začiatok obhajob pre prípad, že by dochádzalo k priebežným zmenám časov. Štátna skúška je verejná.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

  1. Prezentácia bakalárskej práce. Vyhradený čas na prezentáciu diplomovej práce je max. 12 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
  2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
  3. Všeobecná diskusia k práci a odborná rozprava.