Kategória

Uncategorized @sk

Algorithm for Generating S-Boxes with Prescribed Differential Properties

V marcovom čísle časopisu Algorithmus bol uverejnený článok našich kolegov z Ústavu informatiky a matematiky, profesora Pavla Zajaca a jeho doktoranda Stanislava Marochoka s názvom „Algorithm for Generating S-Boxes with Prescribed Differential Properties“. V článku autori opisujú nový algoritmus na generovanie S-boxov, ktorý navrhol práve profesor Zajac. Následne tento nový nápad porovnávajú už s existujúcimi...

Štipendium na predmete Programovanie 2 od onsemi

Spoločnosť onsemi poskytne podnikové štipendium pre najlepších absolventov predmetu Programovanie 2 v letnom semestri 2022/23, v bakalárskom študijnom programe Aplikovaná informatika. Výška podnikového štipendia je nasledovná: 1. miesto 1000€ 2.-6. miesto 300€ 7. a ďalšie miesto 0€ Štipendium získajú študenti podľa úspešnosti absolvovania predmetu Programovanie 2, ktorá je meraná počtom získaných bodov počas semestra v danom predmete....
Leibniz, binárny systém

Prihlášky na bakalárske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2023/24

Milá naša budúca študentka, milý náš budúci študent, prihlášky na nový akademický rok 2023/2024 si na študijný program Aplikovaná informatika môžete podávať do 30. apríla 2023. Aké programovacie jazyky sa naučím na Aplikovanej informatike? Python (Programovanie 1) C (Programovanie 2) C++ (Programovacie techniky) Java (Objektovo-orientované programovanie) Assembly (Mikropočítače a ich programovanie) Programovanie pre kvantové počítače...

The origin of military cryptanalysis in Czechoslovakia

Výsledky výskumu nášho pracovníka Eugena Antala boli prijaté do prestížneho časopisu Cryptologia. Tento časopis mal v roku 2021 Impact factor na hodnote 0.68. Eugen Antal: The origin of military cryptanalysis in Czechoslovakia Abstrakt: Josef Růžek was one of the best cryptography and cryptanalysis specialists in Czechoslovakia. In addition to his various achievements in cryptanalysis, he...

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2023

V stredu 26. apríla 2023 sa bude konať prehliadka výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ŠVOČ 2023. Študenti aplikovanej informatiky sa môžu prihlásiť u Ing. Vladislava Nováka. Čo je ŠVOČ? Študentská vedecká a odborná činnosť je vo svojej podstate súťaž, ktorá umožňuje študentom vypracovať odborné práce v oblastiach, ktoré sa študujú u nás na fakulte....

On the Maximum Size of a Prefix Code

Výsledky výskumu našich pracovníkov Viliama Hromadu a Otokara Grošeka boli prijaté do prestížneho časopisu IEEE Transactions on Information Theory. Tento časopis mal v roku 2021 Impact factor na hodnote 2.978. Peter Horák, Viliam Hromada, Otokar Grošek: On the Maximum Size of a Prefix Code Abstrakt: A prefix code minimal with respect to a bitstring x...

Prezentácie BP1 a DP1 v roku 2023

Prezentácie priebežných výsledkov z diplomových a bakalárskych prác sa uskutočnia: DP1 Pondelok 23.1.2023. Podrobný rozpis komisií DP1 nájdete tu. Komisia prof. Juhása začína o 10:00, všetky ostatné komisie začínajú 9:00. Príďte v dostatočnom predstihu, aby ste si pred začatím prezentácií nahrali svoje prezentácie (ideálne vo formáte PDF) do dostupného počítača, ktorý bude použitý na prehrávanie...

A Note on the Maximum Size of a Prefix Code

Výsledky výskumu našich pracovníkov Viliama Hromadu a Otokara Grošeka boli prijaté do prestížneho časopisu IEEE Access. Tento časopis mal v roku 2021 Impact factor na hodnote 3.476. Viliam Hromada, Otokar Grošek: A Note on the Maximum Size of a Prefix Code Abstrakt: In the presented paper, we investigate the problem of finding the maximum possible...

Ako vyvíjať a škálovať microservices architektúru, ktorá spracováva terabajty dát denne (prednáška)

Prednášajúci: Tomáš Kislan (Assetario) Kedy a kde: 23. 11. 2022 od 13:00 v CD300 Názov prednášky: Ako vyvíjať a škálovať microservices architektúru, ktorá spracováva terabajty dát denne výhody a nevýhody microservices dizajnu ako správne vyvíjať microservice v izolovanom lokálnom prostredí ako pracovať s GraphQL API z viacerých microservices na jednom UI databázové migrácie v distribuovanej...

Positively homogeneous and super-/sub-additive aggregation functions

Výsledky výskumu našej pracovníčky Kataríny Hriňákovej boli prijaté do prestížneho časopisu Fuzzy sets and systems. Tento časopis mal v roku 2021 Impact factor na hodnote 4.462. Adam Šeliga, Katarína Hriňáková, Ivana Seligova: Positively homogeneous and super-/sub-additive aggregation functions Abstrakt: In this contribution, we fully characterize one- and two-dimensional positively homogeneous aggregation functions and provide a...
1 2 3 13