Kategória

Uncategorized @sk

Úspešná obhajoba dizertačnej práce

V stredu 30.augusta sa uskutočnila na našom ústave obhajoba dizertačnej práce doktoranda Ing. Roderika Ploszeka. Prácu s názvom Operating Systems Security pod vedením doc. Ing. Milana Vojvodu, PhD. a konzultanta Mgr. Ing. Matúša Jókaya, PhD. obhájil a komisia mu jednohlasne udelila vedecký titul PhD. Všetky autoreferáty z odboru Aplikovaná informatika nájdete na stránke fakulty:  Autoreferáty...

5 najčastejších nedostatkov v záverečných prácach

User = používateľ Užívať môžeme lieky, taktiež si môžeme užívať život a môžeme rozlišovať medzi vlastníkom nehnuteľnosti a jej užívateľom. Ale správne je používateľská príručka (user guide) a používateľské rozhranie (user interface). Ten pre koho je určená aplikácia je používateľ (application user). Jazykové okienko: Ako je to s výrazmi „používateľ / užívateľ“ programu? Používateľ a...

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia – ak. r. 2022/2023

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 27. až 30. 06. 2023. Všetky komisie začínajú o 8:30. Podrobný rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU (aktualizácia 27.6. po započítaní výsledkov skúšky z VSA). Keďže ešte nie sú uzavreté všetky známky z predmetov, tento rozpis berte ako orientačný, je možné že študentky/študenti budú na základe neurobenia...

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2022/2023

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 06. až 09. 06. 2023. Komisie č. 1 – 11 začínajú v príslušné dni 8:30 . Komisia č. 12 dňa 9.6. začína o 10:00, komisia č. 13 dňa 9.6. začína o 8:00. Podrobný rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU. Časy sú orientačné. Študenti/študentky sa zúčastňujú na celom...

Kotlin: Funkcionálne programovanie (prednáška)

Prednášajúci: Michal Svirec (Sygic) Názov prednášky: Kotlin: Funkcionálne programovanie Kde a kedy: 4. 5. 2023 (štvrtok) o 13:00 v AB150 Téma: Obsahom prednášky je ukážka ako sa s jazykom Kotlin dá programovať funkcionálnym spôsobom na rozdiel od imperatívneho prístupu. Na príkladoch popíšeme aké vlastnosti jazyk Kotlin podporuje na písanie funkcionálneho kódu. Michal Svirec je Android...

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2023/24

Vieš len programovať, alebo rozumieš aj programovacie jazyky? Aby si porozumel rozdiel medzi programovaním a programovacím jazykom, pripravili sme nový predmet Funkcionálne programovanie, ktorý ti vysvetlí základy programovacieho jazyka Haskell, ako napísať komplexný kód bez použitia for alebo while cyklov, ako aj rozdiel medzi základnými paradigmami ako imperatívne a deklaratívne programovanie. Okrem povinných a povinne...

Nový výskumný projekt zameraný na postkvantovú kryptografiu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky cez agentúru VEGA podporilo projekt výskumníkov z ÚIM FEI STU s názvom Postkvantová kryptografia odolná voči postranným kanálom. Postkvantová kryptografia je v súčasnosti veľmi aktívnou oblasťou vedeckého výskumu. Cieľom výskumníkov zaoberajúcich sa postkvantovou kryptografiou je navrhnúť efektívne asymetrické kryptosystémy (napr. asymetrické šifrovacie schémy, digitálne podpisy, …), ktoré budú odolné aj...

Úvodné stretnutie nového NATO projektu

Dňom 30. marca 2023 sa oficiálne začal nový projekt pod hlavičkou NATO Science for Peace Programme s názvom Bezpečná komunikácia pomocou klasických a kvantových technológií (angl. Secure Communication via Classical and Quantum Technologies). Projekt je riešený pod vedením Rainera Steinwandta, dekana fakulty College of Science patriacej pod univerzitu The University of Alabama v meste Huntsville, Alabama, U.S.A. Vedúcimi...

CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky bolo založené centrum pre detekciu, vyhodnocovanie a riešenie kybernetických hrozieb. Riaditeľom centra sa stal Ing. Štefan Balogh, PhD., ktorý sa už roky venuje problematike počítačovej bezpečnosti nielen na Ústave informatiky a matematiky. Centrum CSIRT sa, okrem projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť, bude aktívne zameriavať aj na výchovu expertov pre oblasť...

Učiteľ roka na FEI STU

Na slávnostnom večere, ktorý usporiadal rektorát Slovenskej technickej univerzity v Slovenskom národnom divadle, boli ocenení pedagógovia a výskumní pracovníci. Rektor univerzity prof. O. Moravčík ocenil zamestnancom zo všetkých fakúlt v rôznych kategóriách. Cenu učiteľ roka za Fakultu elektrotechniky a informatiky si odniesol docent Boris Rudolf, dlhoročný zamestanec oddelenia matematiky na našom Ústave informatiky a matematiky....
1 2 3 14