Kategória

Uncategorized @sk

Prezentácie BP1 a DP1 v roku 2021

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových prác sa uskutočnia BP1 v štvrtok 28.1.2021 DP1 v utorok 26.1.2021 Rozpis komisií bude upresnený neskôr.   Prezentácia má mať  max. 7 minút a musí obsahovať tieto body: 1. predstavenie témy, na ktorej pracujete 2. úlohy, ktorými sa v záverečnej práci zaoberáte 3. doterajšie výsledky práce 4. ďalší...

Hľadáme nového kolegu

Ústav informatiky a matematiky hľadá kandidátov na miesto informatik-matematik/informatička-matematička. Uchádzač/-čka musí mať ukončené vzdelanie II.stupňa v odbore Informatika, Matematika, príp. príbuznom odbore. Pozícia je vhodná aj pre čerstvého absolventa. A čo bude náplňou práce?– Tou bude výskumná činnosť na projekte zameranom na vytvorenie a zlepšenie riešení bezpečnosti pre oblasť moderného vývojového prostredia na programovanie a...

Analysis and Experimental Evaluation of the Needleman-Wunsch Algorithm for Trajectory Comparison

Výsledky výskumu našich pracovníkov Maroša Čavojského a Martina Drozdu boli prijaté do prestížneho časopisu Expert systems with applications. Tento časopis mal v roku 2019 Impact factor  na hodnote 5.452. Maroš Čavojský, Martin Drozda a Zoltán Balogh : Analysis and Experimental Evaluation of the Needleman-Wunsch Algorithm for Trajectory Comparison Needleman-Wunsch algoritmus sa štandardne používa na porovnávanie...

Štipendiá Nadácie VÚB

Mimoriadne štipendiá priznala Fakulta elektrotechniky a informatiky za vynikajúce študijné výsledky v predmetoch Matematika 1 a Matematika 2 . Štipendiá sú financované z grantu Nadácie VÚB. Za predmet Matematika 1 boli ocenení: Juraj Roháč, Alžbeta Fekiačová, Ján Vojtko, Tomáš Minárik, Noémi Herbrik a Marek Polák. Za predmet Matematika 2 boli ocenení: Daniel Fundárek, Žofia Rohutná,...

IoT Design challenge 2021

Súťaž Prihlásenie do súťaže je predĺžené do 31.12.2020 V spolupráci so spoločnosťou ON Semiconductor sme pre študentov FEI STU pripravili súťaž, v ktorej je možné kreatívne využiť nasledujúce vývojové komponenty: Bluetooth® Low Energy IoT Development Kit https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/bdk-gevk Multi Sensor Board (ALS, IMU, ENV) https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/multi-sense-gevb RSL10 Temperature Sensor Beacon https://www.onsemi.com/support/evaluation-board/rsl10-coin-gevb Connected Lighting Platform for LED Control...

Cryptographic properties of small bijective S-boxes with respect to modular addition

V najnovšom čísle časopisu Cryptography and Communications vyšiel článok našim popredným výskumníkom, Pavlovi Zajacovi a Matúšovi Jókayovi, o výsledkoch ich bádania v oblasti S-boxov. Pavol Zajac a Matúš Jókay : Cryptographic properties of small bijective S-boxes with respect to modular addition S-boxy sú základné komponenty moderných šifier. Od vlastností S-boxov sa odvíja sila šifry, to...

FEI STU a NBS založili spoločné výskumné centrum

INOLab: Inovatívne riešenia FEI STU pomôžu zdokonaliť procesy v NBS vďaka spoločnému projektu Kvalita dát či údajov je pre inštitúciu ako Národná banka Slovenska extrémne dôležitá. Doteraz si pojmy ako umelá inteligencia alebo strojové učenie mnohí spájali len napríklad so skvalitňovaním fotografií v mobilnom telefóne, strojovom rozpoznávaní toho, čo je na fotografii alebo s filtrovaním emailov. Najmodernejšie poznatky...

Street of Code

Čo je Street of Code? – Je to „edukačná platforma, ktorá sa venuje programovaniu, softvérovému inžinierstvu a niekedy aj životu ako takému“. Street of Code momentálne ponúka 46 podcastov na rôzne témy: dátové štruktúry, algoritmy, vývoj softvéru, ako si vybrať prvé zamestnanie atď. Kde sa vzal Street of Code? – Založili ho naši absolventi Jakub...

Revitalizácia budovy FEI STU

Na revitalizáciu budovy fakulty nadviaže v roku 2021 revitalizácia vnútorných priestorov fakulty. Zrevitalizované budú prednáškové miestnosti na prízemí fakulty, celé prízemie fakulty (chodby a iné priľahlé priestory), ako aj chrbtová komunikačná sieť fakulty. Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

IT SPY: Súťaž o najlepšiu študentskú IT diplomovú prácu

IT SPY: Súťaž o najlepšiu študentskú IT diplomovú prácu 1607 diplomových prác, 9 finalistov, 1 víťaz 17 zapojených českých a slovenských univerzít 1000 eur pre víťaza na rozvoj projektu   Čo je IT SPY? –  IT Student Project of the Year je elitná IT súťaž hodnotiaca diplomové projekty študentov vysokých škôl. Každý rok hľadajú desiatky ambasádorov tie najúspešnejšie...
1 2 3 6