Kategória

Uncategorized @sk

Programovanie v 1. ročníku – čo sa naučíš

Ak si sa ešte nerozhodol či nerozhodla, kde budeš študovať informatiku, tak Ti možno pri rozhodovaní pomôže toto video. A ak si sa už rozhodol alebo rozhodla, a nie je to aplikovaná informatika na FEI STU, tak aspoň zistíš, čo ti ušlo. Ďakujeme Patrikovi, že pripravil toto skvelé video.

Inovačná záhrada so Slovenskou sporiteľňou

Slovenská sporiteľňa a Ústav informatiky a matematiky založili kreatívny priestor s názvom Inovačná záhrada.  Ambíciou projektu je efektívna spolupráca partnerov z akademickej a firemnej oblasti s cieľom excelentného výskumu a následnej inovácie IT produktov a služieb pomocou zapojenia talentovaných študentov. Inovačná záhrada umožní študentom identifikovať výzvy a problémy v oblasti informatiky a informačných technológií, následne...

Výber domény

Milá študentka, milý študent druhého ročníka bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky (API)! Zatiaľ Ti v AISe svieti nápis „FEI B-API den“. Ten musíš teraz rozšíriť o niekoľko písmeniek , ktoré označia tvoje nové smerovanie, a až potom môžeš doštudovať svoje bakalárske štúdium a začať si písať pred menom skratku Bc. Jednoduchšie povedané, musíš si zvoliť svoju...

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2020/21

Vieš, že výška vlny sa dá modelovať pomocou Rayleigovho rozdelenia? Návrh počítačových hier je jednou z najzaujímavejších oblastí informatiky, ktorá sa ale nezaobíde bez znalosti fyzikálneho modelovania. Game engine musí byť nielen rýchly, ale aj vierohodný tak, aby sa vlna správala ako vlna. A preto pripravujeme nový výberový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách, kde...

Hľadáme práve Teba! Research, science & fun…

Doktoradské štúdium v aplikovanej informatike? – Určite áno! A prečo áno? – Pretože hľadáme práve Teba, cieľavedomú a kreatívnu osobnosť, ktorá má chuť dokázať niečo ako Ada Lovelace (obr.), anglická matematička a prvá programátorka na svete. Ponúkame Ti zaujímavé témy: Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze (prof. Grošek) Aplikácie postkvantovej kryptografie (prof. Zajac) Dedenie a...

Výučba aplikovanej informatiky pokračuje online

Pre pandémiu koronavírusu bola prezenčná výučba aplikovanej informatiky na ÚIM prerušená a nahradená online výučbou. Takáto výučba prináša nové výzvy, zvýšené nároky na hardvérovú podporu, ako aj na používanie rôznych softvérových riešení. Na online výučbu využívame najmä nasledujúce nástroje: GSuite od Google, najmä Google Meet pre video-konferencie, Google Formuláre pre spätnú väzbu od študentov a...

Prvý mesiac v Butterfly effect

Naši študenti Ivan Kováč a Matej Krč opísali prvé štyri týždne v Butterfly effect (BE). MK: Myslím si, že škola a BE sú odlišné systémy. BE učí všetkých účastníkov hlavne spolupracovať, spolu sa rozhodovať a každé rozhodnutie skutočne zvážiť z pohľadu firmy aj z pohľadu zákazníkov. BE určite pomôže každému účastníkovi v kariére. Mentori sú...

Prvé dojmy z Butterfly effect

Spýtali sme sa našich študentov, Vanesy Andicsovej, Jana Alexyho a Jozefa Kučeráka, aké sú ich prvé dojmy z programu Butterfly effect (BE). 1. Otázka: Aké sú vaše prvé dojmy z BE? JK: Moje prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Milo ma prekvapilo, že nás do tímov zaradili podľa osobnostných vlastností, vďaka čomu sme v tíme ľudia s podobnými povahami a panuje medzi...

Aplikovaná informatika a historické vedy

O tom, že Aplikovaná informatika je praktická aj pre historické vedy sa mohli presvedčiť účastníci konferencie, ktorá sa v decembri uskutočnila na Stanford Libraries v Kalifornii. Druhý ročník medzinárodnej konferencie s názvom Fantastic Futures 2019 bol zameraný na inovácie pre knižnice, archívy a múzeá, ktoré pre tieto inštitúcie prináša Aplikovaná informatika. Cieľom bolo priniesť nové...

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2020

V stredu 22. apríla 2020 sa bude konať študentská vedecká a odborná činnosť, ŠVOČ 2020. Študenti aplikovanej informatiky sa môžu prihlásiť u Ing. Vladislava Nováka do 5.4.2020. Viac informácií o ŠVOČ nájdete na stránke fakulty – TU
1 2 3 4 5 7