Obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Kazlova

Dňa 26. augusta 2019 sa uskutoční na našom ústave obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Kazlova s názvom ,,Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami”.

Obhajoba sa bude prebiehať v miestnosti C 502 od 13:00.

 

Oznámenie ⇒ TU

Autoreferát ⇒ TU