Pozvánka na prednášku prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD.

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) vás srdečne pozýva na prednášku

prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD.

Ústav informatiky a matematiky  FEI STU

pod názvom:

 

Existuje dokonalá náhodnosť

Prednáška sa uskutoční:

v stredu 9. októbra 2019 o 14:00 hod.


v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie B blok

 

Tézy prednášky TU