Softvérové inžinierstvo

Prednášajúci:Michal Šrámka
Cvičiaci:Ondej Gallo
Kategória predmetu:,

Oznamy

 • 31.1. bol opravný termín skúšky
 • 7.1. bol riadny termín skúšky
 • 16.12. bol predtermín
 • 28.11. bol náhradný termín zápočtovej písomky
 • 28.11. bolo možné nahliadnutie do zápočtových písomiek
 • 14.11. bola zápočtová písomka
Oznamy
Výuka
Organizácia
Podmienky
Literatúra

Skúška

 • nahliadnutie do skúšok bude opäť možné vo štvrtok 6.2. od 10-11hod v C-608
 • 31.1 bol opravný termín skúšky
 • 30.1 bola možnosť nahliadnutia do skúšky
 • 7.1. bol riadny termín skúšky
 • 16.12. bol predtermín
 • 28.11. bol náhradný termín zápočtovej písomky
 • 28.11. bolo možné nahliadnutie do zápočtových písomiek
 • 14.11. bola zápočtová písomka

Prednášky

 • 26.9. Úvodné informácie; Softvérové inžinierstvo, kap. 1; Spoľahlivé systémy, kap. 10
 • 3.10. Softvérový proces, kap. 2
 • 10.10. Riadenie a plánovanie softvérových projektov, kap. 22 a 23
 • 17.10. Špecifikácia požiadaviek, kap. 4
 • 24.11. Modelovanie systémov, kap. 5
 • 7.11. Návrh architektúry, kap. 6
 • 21.11. Agilné metódy, kap. 3
 • 28.11. Znovupoužitie softvéru, kap. 16
 • 5.12. Testovanie softvéru, kap. 8
 • 12.12. Bezpečný vývoj, kap. 13

prezentácie a materiály z prednášok
pôvodné slajdy a kapitoly sú z knihy Ian Sommerville: Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2015

Cvičenia

Organizácia predmetu

Prednášky

2-hodinové, vo štvrtky o 13:00 v BC-300 okrem 31.10. (náhrada 16.12.)
Prednášajúci: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. – sramka(na)stuba.sk, C-608, konzultačné hodiny po prednáškach alebo po dohode.

Cvičenia

2-hodinové
Cvičiaci: Ing. Ondej Gallo, PhD., ondrej.gallo (na) stuba.sk

Podmienky absolvovania

 • Semestrálny projekt: 40 bodov
  • 32b za písomnú časť, 8b za ústne preskúšanie
 • Zápočtová písomka počas semestra: 20 bodov
 • Zápočet: odovzdaný projekt + min. 10 bodov (= min. 50%) zo zápočtovej písomky.
 • Skúška: 40 bodov
 • Bonusové body z cvičení
 • Bonusové body z prednášok – nenulový počet tiež znamená bezpodmienkový zápočet

Literatúra
 • Ian Sommerville: [http://iansommerville.com/software-engineering-book/ Software Engineering], Pearson, 8th ed. 2007; 9th ed. 2010; 10th ed. 2015.
 • Douglas Bell: Software Engineering for Students – A Programming Approach, 4th ed, Addison-Wesley, 2005.
 • Pankaj Jalote: A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, 2008.
 • Mária Bieliková, Softvérové inžinierstvo – Princípy a manažment (zrejme majú aj v našej knižnici).
 • Russev, S., Kniežová, J., Russev, R.: Softvérové inžinierstvo, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2006.