Softvérové inžinierstvo

Prednášajúci:Michal Šrámka
Cvičiaci:Ondej Gallo
Kategória predmetu:,
Výuka
Oznamy
Organizácia
Podmienky
Literatúra

Prednášky

pripojte sa na MS Teams každý štvrtok od 14:00

pôvodné slajdy a uvedené kapitoly sú z knihy Ian Sommerville: Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2015

Cvičenia

Vzhľadom na počet zapísaných študentov bude výuka prebiehať online: „Prednášky a výučba v skupinách nad 50 osôb sa budú konať dištančnou formou.

Office 365 info – vytvorenie konta pre O365, teda aj pre MS Teams

Organizácia predmetu

Prednášky

2-hodinové, vo štvrtky o 14:00
Prednášajúci: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Konzultácie: priebežne na MS Teams: SWI – prednášky vo všeobecnej diskusii, osobnejšie cez MS Teams chat alebo email sramka(na)stuba.sk
Prednáškové testy: budú vždy o 14:00 na tému z predchádzajúcej prednášky, budú veľmi krátke – 2-4 minúty podľa náročnosti. Ak prídete neskôr po 14tej, nebudete mať možno ani toľko času, AIS to vypne. Prednášky potom začnú na MS Teams po 14:05. Testy budú väčšinou 1-2 otázky s výberom z možných odpovedí, kde môže byť správna žiadna, jedna, viacero, alebo aj všetky odpovede.

Cvičenia

2-hodinové
Cvičiaci: Ing. Ondej Gallo, PhD., ondrej.gallo (na) stuba.sk
Konzultácie a info: MS Teams: SWI – cvičenia

Rozdelenie bodov

 • Semestrálny projekt a body z cvičení budú v rozsahu 40% (= 40 bodov). Zadanie (32b) + Test(8b)
 • Priebežné testy z prednášky budú každý týždeň v celkovom rozsahu 40% (= 40 bodov)
 • Skúška s váhou 20% (= 20 bodov)

Podmienky absolvovania

 • Zápočet získava ten, kto splní všetky nasledovné podmienky
  1. aspoň 50% úspešnosť z cvičení (50% zo 40 bodov => aspoň 20 bodov)
  2. účasť na všetkých* priebežných testoch z prednášok
  3. aspoň 50% úspešnosť z prednáškových testov (50% zo 40 bodov => aspoň 20 bodov)
 • Predmet absolvuje ten, kto
  1. má zápočet (splní podmienky na zápočet)
  2. získa aspoň 56% (= 56 bodov) dokopy
  3. sa zúčasní skúšky (nebude mať FN)
  4. (Známky budú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI.)

* 2 neospravedlné neúčasti na testoch sú povolené. 40 bodov bude teda zo (všetkých – 2) najlepších testov [ak niekto nevynechá žiadny test, 2 najhoršie sa nerátajú. ak vynechá 1 test, najhorší sa neráta. ak vynechá 2 testy, do 40 bodov sa rátajú všetky spravené. ak vynechá 3 a viac testov, nezíska zápočet.] Náhradné testy pre ospravedlnených v AIS budú k dispozícii na vyžiadanie do dvoch týždňov od ukončenia neprítomnosti.

Literatúra
 • Ian Sommerville: Software Engineering, Pearson, 8th ed. 2007; 9th ed. 2010; 10th ed. 2015.
 • Douglas Bell: Software Engineering for Students – A Programming Approach, 4th ed, Addison-Wesley, 2005.
 • Pankaj Jalote: A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, 2008.
 • Mária Bieliková, Softvérové inžinierstvo – Princípy a manažment (zrejme majú aj v našej knižnici).
 • Russev, S., Kniežová, J., Russev, R.: Softvérové inžinierstvo, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2006.