Mimoriadne štátne skúšky inžinierskeho stupňa v akademickom roku 2020/2021

Mimoriadne štátne skúšky inžinierskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú 28.6.2021.

Začiatok komisie je 8:30.

Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS alebo TU.

Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Ing.

Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete aj v aktualitách na fakultnej stránke.

Prístup pre verejnosť: Ak máte STU GSuite účet môžete sa pripojiť na vysielanie cez zverejnené Google meet linky kedykoľvek. Ak nemáte STU GSuite účet, pripojte sa na zverejnenú linku 5 minút pred začiatkom konania a tajomník vám potvrdí vstup na vysielanie. Počas pripojenia je potrebné sa riadiť inštrukciami tajomníka a predsedu komisie.

Študijný program Dátum a čas konania Linka pre pripojenie k online štátnej skúške Členovia komisie
I-API Aplikovaná informatika
Komisia 12
28.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/jgz-uokc-tsm predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

členovia:
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Ing. Ondrej Gallo, PhD.

tajomník:
Ing. Milan Mladoniczky