Štátne skúšky bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2020/2021

Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú v dňoch 29.6.-2.7.2021.

Začiatky komisií sú podľa priloženého harmonogramu.

Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS alebo TU.

Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Bc.

Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete aj v aktualitách na fakultnej stránke.

Prístup pre verejnosť: Ak máte STU GSuite účet môžete sa pripojiť na vysielanie cez zverejnené Google Meet linky kedykoľvek. Ak nemáte STU GSuite účet, pripojte sa na zverejnenú linku 5 minút pred začiatkom konania a tajomník vám potvrdí vstup na vysielanie. Počas pripojenia je potrebné sa riadiť inštrukciami tajomníka a predsedu komisie.

Študijný program Dátum a čas konania Linka pre pripojenie k online štátnej skúške Členovia komisie
B-API Aplikovaná informatika
Komisia 1
29.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/zwv-wmoj-dic predseda: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

podpredseda: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

členovia:
doc. Ing. Oto Haffner, PhD.
Ing. Viliam Hromada, PhD.,
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.,

tajomník: Ing. Vanesa Andicsová

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 2
29.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/tjj-wspj-xei predseda: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

členovia:
doc. Ing. Erik Kučera, PhD.
Ing. Matej Rábek, PhD.,
Ing. Richard Balogh, PhD.,

tajomník: Ing. Tomáš Kováčik

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 3
29.6.2021, 10:00 https://meet.google.com/hxn-jhnp-nuh predseda: Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

členovia:
Ing. Maroš Čavojský, PhD.,
Ing. Stanislav Marček, PhD.,
Mgr. Michal Zákopčan, PhD.

tajomník: Ing. Martin Kranec

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 4
29.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/sfd-jajf-hbk predseda: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

členovia:
Ing. Eugen Antal, PhD.,
Ing. Ondrej Gallo, PhD.,
RNDr. Elena Pastuchová, PhD.

tajomník: Ing. Juraj Mažári

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 5
29.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/bpt-uugo-tgj predseda: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

podpredseda: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

členovia:
Ing. Dominik Sopiak, PhD.,
Ing. Pavol Marák, PhD.,
Ing. Michal Kocúr, PhD.

tajomník: Ing. Zuzana Bukovčiková

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 6
29.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/aoo-yqih-pxe predseda: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

členovia:
Ing. Štefan Balogh, PhD.,
Mgr. Jozef Kollár, PhD.,
RNDr. Martin Nehéz, PhD.

tajomník: Ing. Dominik Pružinský

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 7
30.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/yzh-zsmq-hoa predseda: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

podpredseda: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

členovia:
Ing. Eugen Antal, PhD.
Mgr. Jozef Kollár, PhD.,
RNDr. Martin Nehéz, PhD.

tajomník: Ing. Vanesa Andicsová

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 8
30.6.2021, 10:00 https://meet.google.com/xcf-sdqb-xym predseda: Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

členovia:
Ing. Maroš Čavojský, PhD.,
Ing. Stanislav Marček, PhD.,
Mgr. Dávid Pancza, PhD.

tajomník: Ing. Dominik Pružinský

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 9
30.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/nbb-fcxm-hqj predseda: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

členovia:
Ing. Ondrej Gallo, PhD.,
RNDr. Elena Pastuchová, PhD.,
Ing. Dominik Sopiak, PhD.,

tajomník: Ing. Martin Kranec

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 10
30.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/dah-nfgx-rny predseda: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

členovia:
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.,
Ing. Štefan Balogh, PhD.,
RNDr. Igor Brilla, PhD.

tajomník: Ing. Juraj Mažári

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 11
30.6.2021, 8:30 https://meet.google.com/rwg-bzqo-kyo predseda: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

členovia:
Ing. Viliam Hromada, PhD.,
Ing. Richard Balogh, PhD.,
Ing. Michal Kocúr, PhD.

tajomník: Ing. Tomáš Kováčik

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 12
1.7.2021, 8:30 https://meet.google.com/gqt-codp-pfv predseda: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

podpredseda: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

členovia:
Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Ing. Pavol Marák, PhD.,
RNDr. Ivica Marinová, PhD.

tajomník: Ing. Zuzana Bukovčiková

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 13
1.7.2021, 10:00 https://meet.google.com/xip-bzoj-wyc predseda: Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda: doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

členovia:
RNDr. Igor Kossaczký, Csc.
Ing. Maroš Čavojský, PhD.,
Ing. Stanislav Marček, PhD.,

tajomník: Ing. Jakub Kovář

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 14
1.7.2021, 8:30 https://meet.google.com/mqh-dzzr-oxj predseda: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

členovia:
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Ing. Ondrej Gallo, PhD.,
Mgr. Dávid Pancza, PhD.

tajomník: Ing. Milan Mladoniczky

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 15
1.7.2021, 8:30 https://meet.google.com/isd-edqz-wvq predseda: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

členovia:
RNDr. Karla Čipková, PhD.
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Mgr. Michal Zákopčan, PhD.

tajomník: Ing. Roderik Ploszek

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 16
1.7.2021, 8:30 https://meet.google.com/usb-hzej-dbv predseda: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

členovia:
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.,
Ing. Viliam Hromada, PhD.,
RNDr. Igor Brilla, PhD.

tajomník: Ing. Peter Švec

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 17
2.7.2021, 8:30 https://meet.google.com/pan-hjtd-fhf predseda: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

podpredseda: doc. Ing. Erik Kučera, PhD.

členovia:
Ing. Ondrej Gallo, PhD.,
RNDr. Igor Kossaczký, Csc.
Ing. Matej Rábek, PhD.,
RNDr. Ivica Marinová, PhD.

tajomník: Ing. Peter Špaček

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 18
2.7.2021, 8:30 https://meet.google.com/pzx-ryps-qgi predseda: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

podpredseda: doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

členovia:
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.,
Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
RNDr. Karla Čipková, PhD.
Ing. Stanislav Marček, PhD.,

tajomník: Ing. Roderik Ploszek

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 19
2.7.2021, 8:30 https://meet.google.com/hve-mvqh-tfz predseda: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda: doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

členovia:
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Ing. Viliam Hromada, PhD.,
Ing. Pavol Marák, PhD.,
Ing. Maroš Čavojský, PhD.,

tajomník: Ing. Peter Švec