Top 10 kníh v informatike

Milé študentky, milí študenti,

počas letných prázdnin budete mať viac času čítať knižky, a tak sme pre vás pripravili „ultimate“ zoznam top informatických kníh.

Pekné leto!

Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016.

http://www.deeplearningbook.org

Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, Modern Operating Systems, 4th Edition, Pearson, 2015.

Kniha má 1136 strán, ale prázdniny majú 2 mesiace.

Christos Papadimitriou, Computational Complexity, Pearson, 1993.

Absolútna klasika pre oblasť výpočtovej zložitosti. Znalci určite ocenia kapitoly venované „Beyond NP“.

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein, Introduction to Algorithms, 4th Edition, MIT Press, 2022.

https://mitpress.mit.edu/books/introduction-algorithms-fourth-edition

Všetko čo potrebujete vedieť z oblasti algoritmov.

Bjarne Stroustrup, C++ Programming Language, 4th Edition, Addison-Wesley Professional, 2013.

Bjarne nestíha kráčať s dobou, kniha pokrýva len C++11.

Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, 1st Edition, Addison-Wesley, 1985.

https://en.wikipedia.org/wiki/Compilers:_Principles,_Techniques,_and_Tools

Absolútna klasika, tiež známa pod menom „Dragon book“, podľa draka na obale knihy.

Druhé vydanie knihy je aktualizovaná verzia pôvodnej klasiky.

Nancy A. Lynch, Distributed Algorithms, 1st Edition, Morgan Kaufmann, 1996.

Všetko o distribuovaných algoritmoch, kniha obsahuje veľa chýb a preklepov, asi nás pani profesorka chce skúšať.

Juraj Hromkovič, Algorithmic Adventures: From Knowledge to Magic, Springer, 2014.

Pre priateľov mágie od slovenského autora, aj keď pôsobiaceho vo Švajčiarsku na ETH Zürich.

Richard S. Sutton, Andrew G. Barto, Reinforcement Learning: An Introduction, 2nd edition, A Bradford Book, 2018.

Reinforcement learning využiva napr. DeepMind AlphaGo.

Hector Garcia-Molina, Jeffrey Ullman, Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book 2nd Edition, Pearson, 2008.

Všetko o databázach, kniha má 1248 strán.