Štátne skúšky bakalárskeho štúdia – ak. r. 2021/2022

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 22.06. 2022 od 8:30 a v dňoch 28. 06 až 01. 07. 2022.

Rozpis komisií a plán štátnych skúšok na deň 22. 06.  ⇒ TU.

Rozpis komisií a plán štátnych skúšok na dni 28. 06. až 01.07. ⇒ TU.

Časy sú orientačné. Študenti sa zúčastňujú na celom dni štátnej skúšky (okrem ospravedlnených prípadov). Štátna skúška je verejná.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

  1. Prezentácia záverečnej práce. Vyhradený čas na prezentáciu záverečnej práce je max. 12 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
  2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
  3. Všeobecná diskusia k práci a odborná rozprava.