Ženy v informatike (1)

Dnešný medzinárodný deň žien je skvelou príležitosťou si pripomenúť, aké dôležité sú ženy v informatike. Predstavme si tri ženy, Frances Allen, Barbaru Liskov a Shafriru Goldwasser, ktoré vyhrali Turingovú cenu. Túto prestížnu cenu prezývajú aj Nobelova cena za informatiku.

Prvou držiteľkou tejto ceny sa v roku 2006 stala Frances Elizabeth Allen (1932-2020). Fran, ako ju všetci volali, bola americká informatička a priekopníčka v oblasti optimalizácie počítačových prekladačov. Taktiež ako prvá žena získala významný titul IBM fellow (1989). V roku 2007 vzniklo ocenenie Fran Allen PhD Fellowship Award, ktoré je každoročne udeľované jednej doktorandke. Fran Allen začala pracovať v roku 1957 ako programátorka v IBM. Zaoberala sa projektami na prelomenie šifier. Bola zodpovedná za vývoj programovacieho jazyku Alpha v spolupráci s NSA a viedla niekoľko projektov zameraných na vývoj superpočítača, napr. IBM 7030 Strech od IBM. 

V roku 2008 vyhrala Turingovú cenu Barbara Liskov (1938). Táto americká informatička a profesorka pôsobí na Massachusettskom technologickom inštitúte. Cenu obdržala za svoju prácu v oblasti metodológie vývoja softvéru, ktorý viedol k rozvoju objektívne orientovaného programovania. Je autorkou programovacích jazykov CLU a Argus. Významná je tiež jej práca v oblasti distribuovaných výpočtov. Liskov je jednou z prvých žien, ktoré v USA dostali doktorský titul v informatike na Stanforde v roku 1968.  

Treťou ženou, ktorá získala Turingovú cenu, sa v roku 2012 stala Shafrira Goldwasser (1959). Táto americko-izraelská vedkyňa uplatnila svoje nadanie v niekoľkých odboroch ako elektroinžinierstvo, počítačová a matematická veda, taktiež v oblasti teórie zložitosti, kryptografie a počítačovej teórie čísel. Ako prvá žena sa stala držiteľkou nového titulu RSA-profesor pre elektrotechniku a informatiku. Je spoluvynálezkyňou pravdepodobnostného šifrovania a zero-knowledge protokolu, ktorý pravdepodobne a interaktívne demonštruje platnosť tvrdení bez ďalších znalostí a je kľučovým nástrojom pre návrh kryptografických protokolov. Je autorkou inovačných metód pre delegovanie práce na nedôveryhodné servery. Jej práca v oblasti teórie čísel sa zaoberá dôkazmi prvočíselnosti pomocou eliptických kriviek.  

 

Zdroj: wiki.en