Operačné systémy

Archív 2021

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Ďakujem univerzite MIT, zvlášť pánovi Fransovi Kaashoekovi, s ktorým som komunikoval, za povolenie používať ich materiály pre predmet operačné systémy. Stránka kurzu, podľa ktorej tento predmet učíme, je https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2021

Aby ste sa mohli zúčastniť cvičení, musíte sa pripojiť prostredníctvom STUBA G Suite konta!

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít (podľa kreditového systému; 1 kredit = 25 až 30 hodín štúdia):

  • Prednáška: 2 hodiny týždenne v utorok o 14.00 YouTube
  • Seminár: 1 hodina týždenne v stredu o 12.00 YouTube
  • Konzultačné cvičenie: 1 hodina týždenne vo štvrtok o 13.00 a 14.00 Google Meet
  • Samostatné domáce štúdium počas semestra: 8 hodín týždenne
  • Príprava na skúšku: 6-36 hodín

Všetky vyššie uvedené aktivity sú dobrovoľné.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/cvičení/mailom)

Plán semestra

Zmeny vyhradené!

21.9.2021 Úvod do OS, systémové volania
28.9.2021 Organizácia OS
5.10.2021 Virtuálna pamäť
12.10.2021 Prechod user ↔ kernel
19.10.2021 Výpadky stránok
27.10.2021 (streda) zápočtová písomka
2.11.2021 Vlákna a procesy, plánovač
9.11.2021 Zámky
16.11.2021 rektorské voľno
23.11.2021 Súborový systém
30.11.2021 Obnova FS po zlyhaní
7.12.2021 Prerušenia
14.12.2021 (utorok) zápočtová písomka
Skúškové obdobie Skúška
Skúškové obdobie Opravný termín skúšky

Prednášky

2. prednáška

Organizácia OS | video

3. prednáška

Virtuálna pamäť | video


4. prednáška

Prechod user ↔ kernel | video

5. prednáška

Výpadky stránok | video

6. prednáška

Konzultácia k 1. zápočtu8. prednáška

Zámky | video

9. prednáška

Súborový systém | video


11. prednáška

Prerušenia | video

12. prednáška

zápočet
Podmienky absolvovania

viď prvá prednáška.

 

Literatúra


  • SILBERSCHATZ, A. — GALVIN, P B. — GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2005. 921 s. ISBN 978-0-471-69466-3.
  • TANENBAUM, A S. Modern operating systems. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 728 s. ISBN 0-13-595752-4.
  • ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

Architektúra RISC-V