Kategória

blog

Časopis NITECH: kvantová nadvláda

V novom čísle časopisu NITECH, ktorý vydáva digitálna a technická agentúra pracujúca pod hlavičkou NATO, nájdeme článok o závode na poli kvantovej nadvlády. Redaktorovi časopisu odpovedal na otázky ohľadne kvantových počítačov odborník na počítačovú bezpečnosť a šifrovanie, profesor Otokar Grošek, ktorý s organizáciu NATO pracuje už dlhé roky.   Celý článok nájdete na stranách 48-50....

IT SPY: Súťaž o najlepšiu študentskú IT diplomovú prácu

IT SPY: Súťaž o najlepšiu študentskú IT diplomovú prácu 1607 diplomových prác, 9 finalistov, 1 víťaz 17 zapojených českých a slovenských univerzít 1000 eur pre víťaza na rozvoj projektu   Čo je IT SPY? –  IT Student Project of the Year je elitná IT súťaž hodnotiaca diplomové projekty študentov vysokých škôl. Každý rok hľadajú desiatky ambasádorov tie najúspešnejšie...

Štátne skúšky inžinierskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020 – dodatočný termín – časový program

Dodatočná štátna skúška inžinierskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky sa uskutoční v pondelok 29.júna 2020. Začiatok komisie je o 9:00. Kompletný časový program Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Ing. Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete aj v aktualitách na fakultnej...

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020

Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú v dňoch 1.-3.7.2020. Začiatok každej komisie je o 9:00. Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS, prípadne aj v kompletnom časovom programe. Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška...