Štátne skúšky bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020

Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú v dňoch 1.-3.7.2020.

Začiatok každej komisie je o 9:00.

Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS, prípadne aj v kompletnom časovom programe.

Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Bc.

Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete aj v aktualitách na fakultnej stránke.

Študijný program Dátum a čas konania Webová adresa pre účastníkov štátnej skúšky Webová adresa pre sledovanie verejného priameho prenosu Členovia komisie
B-API Aplikovaná informatika
Komisia 1
1.7.2020 09:00 https://meet.google.com/uff-bqnm-kpy https://stream.meet.google.com/stream/7fcc67c3-ba6e-4b65-a012-3236b8b70bb3 predseda:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

členovia:
Ing. Eugen Antal, PhD.
Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Ing. Pavol Marák

tajomník:
Ing. Pavol Marák

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 2
1.7.2020 09:00 https://meet.google.com/jrd-pxzf-mdq https://stream.meet.google.com/stream/b578a887-3226-44e8-83d3-073959331934 predseda:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

podpredseda:
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

členovia:
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Ing. Viliam Hromada, PhD.
Ing. Peter Špaček

tajomník:
Ing. Peter Špaček

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 3
1.7.2020 09:00 https://meet.google.com/vjq-fwws-ydq https://stream.meet.google.com/stream/42371cff-5ccf-45aa-9e54-75fd5f9b093c predseda:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda:
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

členovia:

  Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Ing. Stanislav Marček, PhD.
Ing. Milan Mladoniczky

tajomník:
Ing. Milan Mladoniczky

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 4
1.7.2020 09:00 https://meet.google.com/hoh-sgqj-gnb https://stream.meet.google.com/stream/49f0845b-e04a-4f77-b4e8-3165b319cfe0 predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda:
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

členovia:
RNDr. Igor Kossaczký, PhD.
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Ing. Juraj Mažári

tajomník:
Ing. Juraj Mažári

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 5
1.7.2020 09:00 https://meet.google.com/pbc-dvyy-vdb https://stream.meet.google.com/stream/f210f9b4-f532-4118-af81-0c9a321923d4 predseda:
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

podpredseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

členovia:
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Ing. Štefan Balogh, PhD.
Ing. Vladislav Novák

tajomník:
Ing. Vladislav Novák

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 6
1.7.2020 09:00 https://meet.google.com/fve-wzdx-wtm https://stream.meet.google.com/stream/39fe1580-3af6-418d-bec5-ed7dd96bb4d5 predseda:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

podpredseda:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

členovia:
RNDr. Karla Čipková, PhD.
Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Ing. Zuzana Bukovčiková

tajomník:
Ing. Zuzana Bukovčiková

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 7
2.7.2020 09:00 https://meet.google.com/vwv-ewob-vpf https://stream.meet.google.com/stream/c67f735f-110a-4aec-98e3-176bcd38744d predseda:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.podpredseda:
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

     členovia:      Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Ing. Viliam Hromada, PhD.
Ing. Peter Špaček

tajomník:
Ing. Peter Špaček

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 8
2.7.2020 09:00 https://meet.google.com/run-zumm-dus https://stream.meet.google.com/stream/70611b0a-fe21-4741-af46-dfc1f4b6f288 predseda:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

členovia:
Ing. Eugen Antal, PhD.
Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Ing. Pavol Marák

tajomník:
Ing. Pavol Marák

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 9
2.7.2020 09:00 https://meet.google.com/hxk-znai-uui https://stream.meet.google.com/stream/b2a06abc-e822-4d4a-8fe9-6eee19e8d873 predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

členovia:
RNDr. Igor Kossaczký, PhD.
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Ing. Juraj Mažári

tajomník:
Ing. Juraj Mažári

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 10
2.7.2020 09:00 https://meet.google.com/tef-owyd-ube https://stream.meet.google.com/stream/f6aaebea-5ace-4a8d-bbf9-3df544e3e3bf predseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda:
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

členovia:
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Ing. Štefan Balogh, PhD.
Ing. Vladislav Novák

tajomník:
Ing. Vladislav Novák

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 11
2.7.2020 09:00 https://meet.google.com/jdh-pcav-juq https://stream.meet.google.com/stream/f9405cd1-9585-4b91-a549-727c2229d0c9 predseda:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda:
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

členovia:
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Ing. Stanislav Marček, PhD.
Ing. Milan Mladoniczky

tajomník:
Ing. Milan Mladoniczky

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 12
3.7.2020 09:00 https://meet.google.com/ecy-unkz-vox https://stream.meet.google.com/stream/b4961bec-65f2-47af-976c-ba22d3dd3bb3 predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

členovia:
RNDr. Elena Pastuchová, PhD.
RNDr. Igor Kossaczký, PhD.
Ing. Milan Mladoniczky

tajomník:
Ing. Milan Mladoniczky

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 13
3.7.2020 09:00 https://meet.google.com/aef-jxvp-rjm https://stream.meet.google.com/stream/8bfac27b-cace-4057-aa01-3686491bc9a5 predseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda:
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

členovia:
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Ing. Viliam Hromada, PhD.
Ing. Vladislav Novák

tajomník:
Ing. Vladislav Novák

B-API Aplikovaná informatika
Komisia 14
3.7.2020 09:00 https://meet.google.com/wsx-akxb-qoq https://stream.meet.google.com/stream/ab8bbaae-353a-422d-aa17-0579061efab1 predseda:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

členovia:
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
RNDr. Ivica Marinová, PhD.
Ing. Zuzana Bukovčiková

tajomník:
Ing. Zuzana Bukovčiková