Štátne skúšky inžinierskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020 – dodatočný termín – časový program

Dodatočná štátna skúška inžinierskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky sa uskutoční v pondelok 29.júna 2020.

Začiatok komisie je o 9:00. Kompletný časový program

Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Ing.

Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete aj v aktualitách na fakultnej stránke.

 

Študijný program Dátum a čas konania Webová adresa pre účastníkov štátnej skúšky Webová adresa pre sledovanie verejného priameho prenosu Členovia komisie
I-API Aplikovaná informatika
Komisia 1
29.6.2020 9:00 https://meet.google.com/sit-koho-cgw https://stream.meet.google.com/stream/ef9e2a0a-75b5-4c4c-a9eb-cfd8ee813025 predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

členovia:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Mgr. Dávid Pancza, PhD.

tajomník:
Ing. Roderik Ploszek