Tomáš Kováčik

Ing. Tomáš Kováčik

Position:Doktorand
Department:SI
E-mail:tomas_kovacik@stuba.sk
Miestnosť:C-614
Konzultačné hodiny:

Po dohode mailom.

PEDAGOGIKA

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium