Dátum

21 februára, 2019

Študentská vedecká a odborná činnosť 2019 (ŠVOČ)

Dňa 10.4.2019 sa bude konať ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Študenti sa môžu prihlásiť na prehliadku prác do 15. 3. 2019 u tajomníka ŠVOČ (Vladislav Novák, C 514) emailom na adrese vladislav.novak@stuba.sk. Viac informácii nájdete na fakultnej stránke venovanej ŠVOČ.