Dátum

21 mája, 2024

Prednáška: Optimalizácia obsahu zverejňovaných informácií v rámci pilieru 3 na základe analýzy dopytov stakeholderov komerčných bánk

Názov prednášky: Optimalizácia obsahu zverejňovaných informácií v rámci pilieru 3 na základe analýzy dopytov stakeholderov komerčných bánk Prednášajúci: Mgr. Lívia Kelebercová (UKF Nitra) Kedy a kde: 23. 5. 2024 od 11:30 v C602 Abstrakt: Regulačný rámec Bazilej stanovuje pravidlá, ktorým podliehajú Európske banky. Jedna zo skupín pravidiel Bazilejského rámca sa venuje zlepšeniu trhovej disciplíny stanovením...