Nástroje

Nástroje pre predmet operačné systémy

Na tento predmet budete potrebovať emulátor Qemu 4.1, ladiaci nástroj GDB 8.3, kompilátor GCC a binutils pre architektúru RISC-V. Tieto nástroje Vám budú poskytnuté v predpripravenom virtuálnom stroji na cloude v prvom týždni semestra. Ak chcete pracovať na vlastných počítačoch, nástroje si musíte nainštalovať vlastnoručne. Nasleduje návod pre jednotlivé operačné systémy.

Inštalácia na distribúcii Debian

Musíte mať verziu bullseye alebo sid! V príkazovom riadku spustite príkazy:

(Verzia Qemu vo vydaní buster je stará, musíte ju získať samostatne, viď. nižšie)

Inštaláciu na distribúcii Arch

Iné Linuxové distribúcie (nutná ručná kompilácia nástrojov)

Predpokladáme inštaláciu nástrojov do /usr/local na podporovanom vydaní distribúcie Ubuntu (2018 alebo 2019, veľkosť disku aspoň 20GiB). Na kompiláciu je potrebné relatívne veľké množstvo diskového priestoru (okolo 9GiB)!

Aktualizujte všetky balíčky:

Doinštalujte balíček pre systém na správu zdrojov git:

Najprv je potrebné naklonovať repozitár kompilačných nástrojov GNU RISC-V.

Nainštalujte balíky potrebné na kompiláciu:

Nakonfigurujte a skompilujte nástroje (cca 11GiB cca 3 hod):

Ďalej stiahnite a rozbaľte zdrojové súbory QEMU 4.1, doinštalujte potrebné balíčky na zostavenie:

Skompilujte QEMU pre riscv64-softmmu

Windows

Neskúšali sme to, ale je veľmi pravdepodobné, že nástroje budú skompilovateľné a použiteľné vo WSL pre Windows 10. Ak sa rozhodnete ísť touto cestou, postupujte podľa krokov v predchádzajúcej sekcii v konzole WSL.

Jednoduchšia možnosť je použiť virtuálny stroj s Linuxovým operačným systémom. Ako virtualizačnú platformu odporúčame VirtualBox:

VirtualBox (pre Mac, Linux a Windows) — Stiahnuť

Pripravili sme pre vás hotovú inštaláciu systému Debian bullseye s predinštalovanými kompilačnými nástrojmi a zdrojovými kódmi systému xv6. Nájdete ju na https://ploszek.gq/os/os2019.ova. Heslo je os.

Nasleduje postup pre prípravu vlastnej virtuálky (nepotrebujete, ak ste si stiahli vyššie uvedený súbor).

Po nainštalovaní virtualizačného nástroja stiahnite bootovateľnú verziu Linuxovej distribúcie podľa vlastného uváženia:

Na linkách stiahnete obraz inštalačného disku. Po spustení VirtualBoxu vytvorte nový virtuálny stroj (RAM aspoň 4 GB, na kompiláciu nástrojov 9 GB) a vložte inštalačný disk ako spustiteľné médium.

Inštalácia na macOS

Nainštalujte vývojárske nástroje:

Ďalej nainštalujte Homebrew, správcu balíkov pre macOS:

Nainštalujte súbor kompilačných nástrojov pre RISC-V:

Brew nemusí byť spávne nastavený, aby ukazoval na /usr/local. V takom prípade budete musieť aktualizovať rc súbor vášho shellu (napr ~/.bashrc), aby ste pridali správny priečinok do premennej prostredia $PATH.

Ako posledný nainštalujte QEMU:

Testovanie inštalácie

Na otestovanie inštalácie by ste mali skontrolovať výstup týchto príkazov:

Názov kompilátora pre procesor risc sa môže líšiť; môže mať aj takýto tvar:

Na záver prípravy stiahneme zdrojové súbory operačného systému xv6:

Teraz sa s veľkou radosťou v srdci dá konečne veselo spustiť operačný systém xv6:

Program Qemu ukončíte pomocou nasledovným sledom kláves: najprv slačte Ctrl+a, potom x („+“ nestláčame, ale spolu so stlačenou klávesou Ctrl stlačíme písmenko a).

Ak chcete používať na testovanie správnosti vašich riešení predpripravené skripty pomocou

musíte mať nainštalovaný jazyk Python verzie 2: