I-ASOS Cvičenie 3 – XSD

XML Schema Definition (XSD)

Cieľom cvičenia je oboznámiť sa s XML schémou. Pre viac informácií https://www.w3schools.com/xml/schema_intro.asp.

 1. Vytvorte si nový Java projekt.
 2. V priečinku resources si vytvorte XSD súbor schema.xsd
 3. V schéme definujte nasledovné:
  1. root elementom je Book
  2. Book má atribút ISBN obsahujúci reťazec, ktorý pozostáva z piatich oblastí, jednotlivé oblasti sú oddelené pomlčkami nasledovne (definícia):
   1. prvé tri číslice 978 alebo 979: v rámci čiarového kódu EAN 13 informácia, že ide o číslo ISBN
   2. jedna až tri číslice: krajina respektíve jazyková oblasť
   3. 2 až 6 číslic: identifikátor vydavateľstva
   4. 1 až 5 číslic: poradové číslo knihy v danom vydavateľstve v systéme ISBN
   5. kontrolná číslica
  1. Book má element name obsahujúci reťazec
  2. Book má element type obsahujúci reťazec s obmedzením na nasledovné hodnoty: “kniha”, “e-kniha”, “audiokniha”
  3. Book môže mať element price obsahujúci číslo s obmedzením na kladné čísla
  4. Book môže mať element authors, obsahujúci elementy typu Author
  5. Author môže mať element name obsahujúci reťazec
  6. Author môže mať element middle_name obsahujúci reťazec
  7. Author má element surname obsahujúci reťazec
  8. Author môže mať element birth_date obsahujúci dátum
 1. Pomocou pluginu jaxb2-maven-plugin si vygenerujte Java triedy z xsd schémy.
 2. V priečinku resources si vytvorte XML súbor pomocou ktorého si otestujte či dokážete načítať XML súbor zhodný s vašou schémou.
 3. Pomocou JAXB načítajte daný XML súbor do Java bjektov (https://www.baeldung.com/jaxb)