I-ASOS Cvičenie 7

Cvičenie 7: Spring IoC a DI

Úloha 1.

implementujte 1. spring projekt podľa prednášky 7

Úloha 2.

v 1. projekte bola pre inicializáciu referencie použitá constructor-based DIDruhá možnosť je setter-based DI, ktorá využíva na injektovanie referencie setter metódu namiesto konštruktora s parametrom.

Reimplementujte tento projekt s použitím setter-based DI. Modifikujte:

MessageProcessor

beans.xml

 

Prečítajte si Spring dokukedy použiť constructor-based DI a kedy setter-based DI…

Úloha 3.

Reimplementujte predchádzajúcu úlohu s použitím autowiring mechanizmu. Pozri https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/core.html#beans-factory-autowire

beans.xml

Úloha 4.

Reimplementujte úlohu s použitím annotation-based konfigurácie. Pozri https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/core.html#beans-annotation-config a následne využite aj mechanizmus vyhľadávania komponent. Pozri https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/core.html#beans-classpath-scanning

Úloha 5.

Reimplementujte úlohu s použitím java-based container konfigurácie. (úplne bez použitia xml)

Pozri: https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/core.html#beans-annotation-config a https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/core.html#beans-java