Plán cvičení 2020

Zadania na doma.

19.2.Cvičenie 1

Úvodné cvičenie

Základy pre prácu na projektoch NS3 simulatora.
Úlohy:

  • Spustite virtuálny obraz PS2-012.
  • Overte spustenie obrazu vytvorením súboru v zdieľanej zložke
  • Overte inštaláciu.
  • Spustite projekt.

Riešenie: TU

26.2.Cvičenie 2

Úlohy:
Simulujte komunikáciu medzi klientom, mobilný telefón, jeden z viacerých (n), pripojených k wifi sieti „eduroam“ a serverom ležiacim viď topológia na obrázku nižšie. Ako vidieť komunikácia prechádza zo siete 10.1.0.0/16 do 10.2.3.0/24, pričom prechádza podsieťou 10.2.1.0/24 alebo 10.2.2.0/24, kde je prístupový bod wifi pripojený na do sieti 10.2.1.0 a 10.2.2.0 cez ADSL linku. V podsieti 10.2.3.0 vytvorte m serverov.
Klient sa bude dotazovať 5-krát a dvakrát v sekunde. Rýchlosti jednotlivých liniek nastavte môžete tiež parametrizovať (5Mbps) s oneskorením (2ms).
Overte časy oneskorenia v simulácii pre rôzne hodnoty parametrov počet mobilných staníc (n), počet serverov (m), veľkosť údajov (dataSize). Tieto parametre simulácie použite cez príkazový riadok.
Riešenie: TU

4.3.Cvičenie 3

Úlohy:
Vytvorte animáciu siete.
Vytvorte graf závislosti priepustnosti v sieti [Mbit/s] od vzdialenosti vysielačov od seba [m].
Riešenie: TU

11.3.Cvičenie 4

Riešenie: TU

18.3.Cvičenie 5

Riešenie: Callbacks

25.3.Cvičenie 6

1.4.Test 1

TBA

8.4.Cvičenie 7

TBA

15.4.Cvičenie 8

TBA

22.4.Cvičenie 9

TBA

29.4.Test 2

TBA

6.5.Cvičenie 10

TBA

Externé odkazy — Literatúra

  • alebo FEI-I-PS2-2020 kod:rlpcmdq, treba zadat: pre prihlasenie do google: meno.priezvisko@stuba.sk a následne počkať na autentifikáciu zo strany AIS.
  • nsnam.org
  • live stream na PS2-012 virtualku (rdp) 147.175.106.230:33333
  • , ak by chcel niekto prístup na takúto virtualku, aby mohol vypracovať zadanie a pod. napíšte mi email.