Energia

Modely energie sa agregujú priamo na uzly a zariadenia. Na uzol sa agreguje batéria t.j. základna alebo LiIon. Na zariadenie sa inštaluje/agreguje model spotreby.

    zdroje pre EnergyModel:

  1. examples/wireless/wifi-sleep.cc
  2. examples/energy/energy-model-example
  3. examples/energy/energy-model-with-hardvesting-example
  4. src/energy/examples/li-ion-energy-source

Zariadenie môže byť štandardne v 4 módoch režimu spotreby:

  • Rx – príjem vysielania,
  • Tx – vysielanie,
  • Idle – pripravený,
  • Sleep – spánok.

Do módu Rx, Tx, a Sleep je možné sa dostať iba z módu IDLE. Zatiaľ čo Rx a Tx tam ide automaticky po ukončení, Sleep používa okrem Go_to_Sleep aj End_of_Sleep. Tieto režimy majú rôzne nastavenie spotreby cez odber prúdu. IdleCurrentA, TxCurrentA, RxCurrentA, SleepCurrentA, SwitchingCurrentA (zmena vysielacieho kanálu), CcaBusyCurrentA (kanál média je obsadený, a teda čaká — cudzie CTS … ACK). Tieto prúdy sú prednastavené, ale dajú sa upraviť podľa návodu -„Datasheet“ od výrobcu.

V ns3 sú tieto modely batérii : LiIonEnergySource, BasicEnergySource

EnergyHarvester je trieda pre nabíjanie batérie napr. solárne.