Úlohy

 1. Nakonfigurujte smerovania v sieti t.j. L3 vrstva.
  • statické smerovanie
  • dynamicke smerovanie
 2. Udalosti (Callbacks) v NS3

Zdroje 1: examples/routing/static-routing-slash32.cc examples/routing/rip-simple-network.cc

Zdroje 2: examples/wireless/wifi-tcp.cc src/aodv/examples/aodv.cc

examples/tutorial/fourth.cc examples/tutorial/fifth.cc

Pokec:

Smerovanie

nastavenie smerovania v ns3
RIP_static Routing

 • global Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables ();
 • static Ipv4StaticRoutingHelper AddHostRouteTo(…) SetDefaultRoute() SetGateway(…) …
 • dynamic (RIP, eigrp), (dsr,olsr ; aodv,dsdv)

Môžu spolupracovať Ipv4ListRoutingHelper . Nastavením metriky a priority…

video (zatial bez audia doplnim coskoro)

Udalosti

časové Schedule(…);

riadené
MyClass->TraceConnectWithoutContext();
Config::ConnectWithoutContext();

context je tá reťazcová premenná ktorú môžete využiť.

netanim z aodv.cc

MyClass->TraceConnect();
Config::Connect();

Mimo iného, keď vo funkcii namiesto MakeCallback zavoláte, MakeBoundCallback, môžete pridať premenné.

 1. TraceConnectWithoutContext(„nazov“, MakeCallBack(&funkcia1))
 2. TraceConnect( context, „nazov“, MakeCallBack(&funkcia2))
 3. Config::Connect(„nazov“, MakeBoundCallback ( & funkcia3, (int) a ….)
 4. Config::ConnectWithoutContext(„nazov“, MakeBoundCallback ( & funkcia4, (int) a ….)
  • funkcia1();

 

  • funkcia2(string context, );

 

  • funkcia3(int a, … , string context, );

 

  • funkcia4(int a, …, );

 

video (zatial bez audia doplnim coskoro)

upravene aodv (nizsie) nie je spustitelne vo VM PS2-012 su tam pridane funkcie z kniznice BOOST, s ktorou to treba konfigurovat ta je vyuzita vo funkcii changeMobility od čísla riadku 239.