Mgr. Dávid Pancza, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:MAT
E-mail:david.pancza@stuba.sk
Klapka:617
Miestnosť:A-415

O mne

.