Emília Komžíková

Position:Administratívny pracovník
Department:OO
E-mail:emilia.komzikova@stuba.sk
Ext.:747
Miestnosť:C-504