Emília Komžíková

Pozícia:Administratívny pracovník
Oddelenie:OO
E-mail:emilia.komzikova@stuba.sk
Klapka:747
Miestnosť:C-504