Mgr. Michal Zákopčan, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:MAT
E-mail:michal.zakopcan@stuba.sk
Telefón:+421 (2) 60 291 529
Klapka:529
Miestnosť:A-401

O mne

 

2000-2005: vysokoškolské štúdium v odbore Ekonomická a finančná matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava.

2005: titul Mgr. v odbore Ekonomická a finančná matematika.

2005-2009: doktorandské štúdium na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava.

2009: titul PhD. v odbore Ekonomická a finančná matematika.

od 2009: odborný asistent na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.