Podmienky absolvovania predmetu

Oznam

Sem napíšte oznam

Organizácia
Podmienky
Oznamy
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

  • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Cvičenie: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu
Konzultácie:

Po 13:00, Str 13:00, alebo dohodou (na prednáške/mailom)

Plán semestra

  1. Základy jazyka C a odlišnosti voči jazyku Python, funkcie
  2. Premenné, dátové typy, I/O a základné aritmetické operácie

Podmienky absolvovania

Zadania: 40 bodov (21 bodov minimum na absolvovanie)
Zápočtový test: 20 bodov (14 bodov minimum na absolvovanie)
Písomná skúška: 40 bodov (21 bodov minimum na absolvovanie)

Účasť na skúške je podmienená získaním aspoň 21 bodov zo zadaní a 14 bodov zo zápočtového testu. Na skúške je nutné získať minimálne 21 bodov, bez ohľadu na počet bodov zo zadaní/zápočtového testu (známka sa potom určí z celkového počtu bodov).

Pozn.: Odhalené podvádzanie pri zadaniach, napr. kopírovanie (aj časti) zadaní, snaha odovzdať cudzie riešenie, a iné, môže cvičiaci penalizovať vylúčením študenta z predmetu (nepridelením/zrušením bodov aj z iných zadaní).

Druhá zápočtová písomka

Druhá zápočtová písomka sa uskutoční na cvičeniach v dňoch 28. a 30. novembra. Náplňou písomky budú tematické okruhy z prvej písomky + syntéza PN zo sekvenčných scenárov, LPO ako nesekvenčná sémantika a spustiteľnosť LPO v danej PN a gramatiky (boli na prednáške).

Písomka bude v miestnosti c117 (a/b). V tejto miestnosti sa nachádzajú počítače, ktoré budete môcť používať pre účely použitia PN-editora, prípadne si otvoriť prednášky. Akákoľvek forma komunikácie s inými študentami je počas písomky samozrejme zakázaná.

Na písomke môžete používať vlastné poznámky z prednášky / cvičení a taktiež aj dostupné výukové materiály.

Literatúra
  • P. Herout: Učebnice jazyka C, Nakladatelství Kopp, 2005, ISBN 80-7232-220-6 (4. vydanie)