Zadanie č.2

Cieľom druhého zadania je zlepšenie monitorovania vašej architektúry voči bezpečnostným hrozbám. Pre tento účel využite Host-based Intrusion Detection System (HIDS) systémy, ktoré sa v praxi najčastejšie používajú. Na výber sú nasledujúce systémy:

  • OSSEC
  • TRIPWARE
  • AIDE
  • Samhain
  • Wazuh

Hlavnou úlohou je nainštalovať a nakonfigurovať vybraný HIDS systém, pripraviť testovacie scenáre útokov a otestovať tak systém.

Výstup: dokumentácia riešenia odovzdaná v AISe, prezentácia riešenia na cvičení (prezentácia musí byť taktiež odovzdaná v informačnom systéme)

Deadline: 23.3.2020 15:00