Mgr. Karina Chudá, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:MAT
E-mail:karina.chuda@stuba.sk
Miestnosť:A-413
Rozvrh
Výuka
Záverečné práce

Zimný semester 2022/2023

UTO 09:50-11:20 M-213 Vedecká činnosť                                   [na FMFI UK]
UTO 19:00-20:00 Zoom_ Medzinárodný webinár z algebraickej teórie grafov

STR 13:00-13:50 A_419 Matematický seminár
STR ??:??-??:?? Zoom_ Séria seminárov z kombinatoriky Mirky Miller

ŠTV 09:50-11:20 M-213 Bratislavský seminár z teórie grafov              [na FMFI UK]

PIA 10:40-12:10 M-213 Seminár z teoretickej informatiky                 [na FMFI UK]
PIA 12:20-15:20 M-V__ Seminár z algebraickej teórie grafov              [na FMFI UK]

Zimný semester 2022/2023

Lineárna algebra 1

Akademický rok 2022/2023

N/A

Akademický rok 2023/2024

Reprezentácia konečného poľa použitím Conwayovho polynómu

  • Cieľom je oboznámiť sa s teóriou a vytvoriť didaktický freeware na reprezentáciu konečného poľa ako faktorového okruhu okruhu polynómov nad poľom prvočíselného rádu podľa ideálu generovaného Conwayovým polynómom.

Vlastná téma z oblasti Lineárnej algebry alebo z oblasti Formálnych jazykov a automatov