Mgr. Karina Chudá, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:MAT
E-mail:karina.chuda@stuba.sk
Miestnosť:A-413
Rozvrh
Výuka
Záverečné práce

Letný semester 2022/2023

PON 13:00-14:40 CD300 Lineárna algebra 2                                (2bc_API/*)

UTO 13:00-14:40 C_801 Lineárna algebra 2                                (2bc_API/1)
UTO 15:00-16:40 C_801 Lineárna algebra 2                                (2bc_API/2)
UTO 17:00-18:40 A_413 Konzultácie k záverečným prácam
UTO 19:00-20:00 Zoom_ Medzinárodný webinár z algebraickej teórie grafov

STR 08:10-09:40 M-213 Vedecká činnosť                                   [na FMFI UK]
STR 13:00-13:50 A_419 Matematický seminár
STR ??:??-??:?? Zoom_ Séria seminárov z kombinatoriky Mirky Miller

ŠTV 09:50-11:20 M-213 Bratislavský seminár z teórie grafov              [na FMFI UK]
ŠTV 13:00-14:40 B_704 Lineárna algebra 2                                (2bc_API/3)
ŠTV 15:00-16:40 B_704 Lineárna algebra 2                                (2bc_API/4)
ŠTV 17:00-18:40 A_413 Príprava výuky

PIA 10:40-12:10 M-213 Seminár z teoretickej informatiky                 [na FMFI UK]
PIA 12:20-15:20 M-V__ Seminár z algebraickej teórie grafov              [na FMFI UK]

Letný semester 2022/2023

Lineárna algebra 2

Akademický rok 2022/2023

N/A

Akademický rok 2023/2024

Reprezentácia konečného poľa použitím Conwayovho polynómu

  • Cieľom je oboznámiť sa s teóriou a vytvoriť didaktický freeware na reprezentáciu konečného poľa ako faktorového okruhu okruhu polynómov nad poľom prvočíselného rádu podľa ideálu generovaného Conwayovým polynómom.

Výpočet najväčšieho spoločného deliteľa nezáporných celých čísel v binárnej reprezentácii

  • Cieľom je oboznámiť sa s teóriou a vytvoriť didaktický freeware na výpočet najväčšieho spoločného deliteľa nezáporných celých čísel v binárnej reprezentácii.

Vlastná téma z oblasti Lineárnej algebry alebo z oblasti Formálnych jazykov a automatov