Mgr. Karina Chudá, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:MAT
E-mail:karina.chuda@stuba.sk
Miestnosť:A-413
Rozvrh
Výuka
Záverečné práce

Zimný semester 2023/2024

UTO 13:00-14:40 AB300 Lineárna algebra 1 (1bc_API/*)
UTO 15:00-16:40 A_413 Príprava výuky
UTO 17:00-18:40 A_419 Konzultácie k prednáškam z Lineárnej algebry 1
UTO 19:00-20:00 Zoom_ Medzinárodný webinár z algebraickej teórie grafov

STR 08:00-09:40 AB_35 Lineárna algebra 1 (1bc_API/10, 1bc_API/11)
STR 09:50-11:20 M-213 Vedecká činnosť [na FMFI UK]
STR 13:00-14:40 A_419 Matematický seminár
STR 15:00-16:40 A_413 Konzultácie k záverečným prácam
STR 17:00-18:40 AB_35 Lineárna algebra 1 (1bc_API/05, 1bc_API/06)
STR ??:??-??:?? Zoom_ Séria seminárov z kombinatoriky Mirky Miller

ŠTV 09:50-11:20 C____ Bratislavský seminár z teórie grafov [na FMFI UK]

PIA 09:00-10:30 M-213 Vedecká činnosť [na FMFI UK]
PIA 10:40-12:10 M-213 Seminár z teoretickej informatiky [na FMFI UK]
PIA 12:20-15:20 M-V__ Seminár z algebraickej teórie grafov [na FMFI UK]

Zimný semester 2023/2024

Lineárna algebra 1

Akademický rok 2023/2024

Reprezentácia konečného poľa použitím Conwayovho polynómu

  • Cieľom je oboznámiť sa s teóriou a vytvoriť didaktický freeware na reprezentáciu konečného poľa ako faktorového okruhu okruhu polynómov nad poľom prvočíselného rádu podľa ideálu generovaného Conwayovým polynómom.

Výpočet najväčšieho spoločného deliteľa nezáporných celých čísel v binárnej reprezentácii

  • Cieľom je oboznámiť sa s teóriou a vytvoriť didaktický freeware na výpočet najväčšieho spoločného deliteľa nezáporných celých čísel v binárnej reprezentácii.

Vlastná téma z oblasti Lineárnej algebry alebo z oblasti Formálnych jazykov a automatov