Operačné systémy

Archív 2019

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Ďakujem univerzite MIT, zvlášť pánovi Fransovi Kaashoekovi, s ktorým som komunikoval, za povolenie používať ich materiály pre predmet operačné systémy. Stránka kurzu, podľa ktorej tento predmet učíme, je https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2019

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít (podľa kreditového systému; 1 kredit = 25 až 30 hodín štúdia):

  • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Seminár: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu
  • Konzultačné cvičenie: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu
  • Samostatné domáce štúdium počas semestra: 8 hodín týždenne
  • Príprava na skúšku: 6-36 hodín

Všetky vyššie uvedené aktivity sú dobrovoľné.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/cvičení/mailom)

Plán semestra

23.9.2019 Úvod do OS, systémové volania
30.9.2019 Dynamická alokácia pamäte
7.10.2019 Prechod User ⟷ Kernel
14.10.2019 Virtuálna pamäť 1
21.10.2019 Virtuálna pamäť 2 (pokračovanie)
28.10.2019 Prvá zápočtová písomka (30 b)
4.11.2019 Čo sa dá robiť s VM
11.11.2019 Prerušenia, zámky
18.11.2019 Prepínanie procesov
25.11.2019 Súborový systém
2.12.2019 Pád a obnovenie súborového systému
9.12.2019 Druhá zápočtová písomka (30 b)
17.12.2019 Náhradná zápočtová písomka (30 b)
13.1.2020 Skúška (40 b)
29.1.2020 Opravný termín skúšky (40 b)

 

Prednášky

4. prednáška

Virtuálna pamäť 1

5. prednáška

Virtuálna pamäť 2 (pokračovanie)

6. prednáška

písomný test

7. prednáška

Čo sa dá robiť s VM

8. prednáška

Prerušenia, zámky

Kapitola 4 knihy xv6: Traps and device drivers

Kapitola 5 knihy xv6: Locking

9. prednáška

Prepínanie procesov

Kapitola 6 knihy xv6: Scheduling

10. prednáška

Súborový systém

Kapitola 7 knihy xv6: File System

12. prednáška

písomný test

Cvičenia

Nástroje potrebné na vytvorenie pracovného prostredia nájdete v sekcii ? Nástroje.

5 – dokončenie lenivého alokátora

6 – voľno

8 – dokončenie COW forku

Podmienky absolvovania

  • 2x 30 bodový písomný test počas semestra
  • 1x 40 bodová skúška

Pre viac informácií viď. prvá prednáška.

Literatúra


  • SILBERSCHATZ, A. — GALVIN, P B. — GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2005. 921 s. ISBN 978-0-471-69466-3.
  • TANENBAUM, A S. Modern operating systems. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 728 s. ISBN 0-13-595752-4.
  • ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.Art by David Revoy (CC-By)