Kategória

Uncategorized @sk

Študentská vedecká a odborná činnosť 2019 (ŠVOČ)

Dňa 10.4.2019 sa bude konať ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Študenti sa môžu prihlásiť na prehliadku prác do 15. 3. 2019 u tajomníka ŠVOČ (Vladislav Novák, C 514) emailom na adrese vladislav.novak@stuba.sk. Viac informácii nájdete na fakultnej stránke venovanej ŠVOČ.

Štipendiá Matematika 1 a 2

V zmysle dohody s Nadáciou VÚB môžu úspešní absolventi predmetov Matematika 1 a Matematika 2 (1. ročník, bakalárske štúdium) získať štipendium pre najlepšieho poslucháča/poslucháčku predmetu v akademickom roku 2018/19. Jedná sa o štipendium typu „best in the class“ s finančnou odmenou za každý predmet: 1000€ pre najlepšieho študenta alebo študentku, 300€ pre ďalších piatich študentov...

Prezentácie BP1 a DP1 v akademickom roku 2017/2018

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových projektov sú naplánované na nasledovné termíny (časy sú orientačné, môžu sa ešte zmeniť, harmonogram bude zverejnený dodatočne): Termíny pre BP1: 25.01.2018 – od 9.00 hod. rozpis komisií – Pozor, komisia: RNDr. Igor Kossaczky, CSc., Ing. Vladislav Novák, Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. začiatok od 10:00. Termíny pre BP1:...

Tím vedcov z ÚIM FEI STU získal NATO projekt

Hackeri a obrana pred nimi sa dostávajú do centra národných politík. Voľby v USA či vo Francúzsku naznačili, že pre niektoré krajiny môže byť atraktívne zamestnávať hackerov, ak to prináša šancu voľby ovplyvniť. Vývoj systémov slúžiacich na ochranu citlivých dát je preto kľúčovou oblasťou záujmu vedcov i komerčných firiem. Ak sú bezpečnostné šifry nesprávne naprogramované,...

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Pozývame vás na fakultnú prehliadku prác Š V O Č v sekcii:     Aplikovaná informatika ktorá sa uskutoční dňa: 18. apríla 2018 Na prehliadku prác Š V O Č sa môže prihlásiť študent ľubovoľného ročníka bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Práca musí tématikou spadať do odboru Aplikovaná informatika. Práca musí mať formu odborného článku, ktorú...

Termíny prezentácií TP v akademickom roku 2017/2018

Prezentácie priebežných výsledkov z tímových projektov sú naplánované na: 29.1.2018, 9:00 BIS – DE 150 29.1.2018, 9:30 MSUS – DE 300 Poradie podľa tab. Aktuálne tímové projekty 2017/18. V prípade, že tab. neobsahuje funkčnú adresu na prezentačnú web stránku, tím sa nemôže zúčastniť obhajoby (nedodržanie podmienky absolvovania predmetu). Komisiu tvoria vedúci práce. Predpokladá sa krátka...
1 12 13 14