B-PROG1

Akademický rok 2023/2024

Tu budú pribúdať materiály k prednáškam a cvičeniam.

 

Projekt:

 

Prednášky:

 

Cvičenia:

 

Doplnkové príklady:

 

Materiály z akademického roku 2022/2023
Materiály z akademického roku 2021/2022 (obsahujú aj videá prednášok)