B-PROG1

Akademický rok 2023/2024

Tu budú pribúdať materiály k prednáškam a cvičeniam.

 

Projekt:

 

Prednášky:

 • Prednáška 1: Úvod
 • Prednáška 2: Funkcie a for cykly
 • Prednáška 3: O dôležitosti písania čitateľného kódu
 • Prednáška 4: Podmienené príkazy
 • Prednáška 5: Rekurzia
 • Prednáška 6: While cykly
 • Prednáška 7: Reťazce
 • Prednáška 8:
  • boli preriešené vybrané úlohy z minulých cvičení
  • skript z prednášky si môžete stiahnuť tu
 • Prednáška 9: Zoznamy (základy)
 • Prednáška 10: Zoznamy (pokročilejšie časti)
  • prezentacia
  • skript prednaska10maximum.py si môžete stiahnuť tu
  • skript prednaska10deepcopy.py si môžete stiahnuť tu
 • Prednáška 11:
  • boli preriešené vybrané úlohy z minulých cvičení
 • Prednáška 12: Záverečné informácie

 

Cvičenia:

 

Doplnkové príklady:

 

Materiály z akademického roku 2022/2023
Materiály z akademického roku 2021/2022 (obsahujú aj videá prednášok)