Kategória

Uncategorized @sk

Pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov

V spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov. Cieľ predmetu je získanie základov programovania kvantových počítačov prístupnou formou, ako aj získanie programátorských zručností pre implementáciu základných kvantových algoritmov. Študent po ukončení predmetu bude ovládať základné postupy pri programovaní kvantových počítačov, ktoré mu umožnia pochopiť jednoduché algoritmy a aplikácie z oblasti spracovania kvantovej...

Náhradný termín prezentácií BP1

Náhradný termín pre študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť prvého termínu, bude v pondelok 3.2.2020 v miestnosti C 502 o 9.00. Žiadame študentov, aby sa dostavili  o 8.45 a pripravili si svoje prezentácie. Podmienky prezentácií ostávajú rovnaké ako na riadnom termíne.  

Medzinárodná spolupráca u nás pokračuje aj v roku 2020

Tím z nášho Ústavu informatiky a matematiky absolvoval v januári návštevu tímu Dr. Christiana Colomba na University of Malta. Návšteva bola súčasťou práce na projekte NATO SPS G5448 "Secure Communication in the Quantum Era", ktorý vedie profesor Otokar Grošek, a do ktorého sú okrem FEI STU zapojene aj Florida Atlantic University (USA), Universidad Rey Juan...

Prezentácie tímových projektov – Rozpis komisií

Prezentácie tímových projektov v akademickom roku 2019/20 sa uskutočnia v pondelok 27.1.2020 v miestnostiach AB 150 a BC 300. Študenti sa musia dostaviť do miestností pred 9.00, aby si pripravili prezentácie. Prezentovať sa začína o 9.00 a každá prezentácia má trvať 10-15 min. Obsahom prezentácie má byť zhrnutie vykonanej práce, jej prínosy a plán na...

Úspešný rok 2019 na ÚIM v podaní obhájených dizertačných prác

Rok 2019 priniesol na našom Ústave informatiky a matematiky štytoch nových doktorov. 17. januára začal úspešnú sériu Ing. Dominik Sopiak, ktorý obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom Biometrické rozpoznávanie osôb na základe biometrík tvár a ucho pod vedením prof. Dr. Ing. Miloša Oravca. Hneď na druhý deň predstúpil pred dizertačnú komisiu Ing. Juraj Varga. Pod dohľadom...

Web security

Dňa 25.11. o 10:00 sa v CD150 uskutoční prednáška Andreja Gulyása z firmy ESET na tému „Web security“.

Od nápadu k realizácii: Image processing

Dňa 27.11.2019 o 13:00 sa v BC300 uskutoční prednáška „Od nápadu k realizácii: Image processing“. Prednášajúci sú Lukáš Dermek a Vladimír Bedecs z firmy Sygic.

Veľké dáta: rýchlejšie a efektívnejšie

Dňa 20.11.2019 o 13:00 sa v BC300 uskutoční prednáška Petra Krátkeho, PhD. z firmy Instarea na tému „Veľké dáta: rýchlejšie a efektívnejšie“.

Šifrovanie v bežnom živote

Vysvetliť a pochopiť vedecké a výskumné termíny nie je vždy jednoduché. Preto existujú prednášky pre laickú verejnosť, počas ktorých vedci a vedkyne sa snažia priblížiť obyčajným ľudom svoju prácu a jej výsledky. Jedna takáto prednáška prebehla 30. septembra v Satori Stage v rámci prednáškového cyklu Vedatour. Na tejto prednáške jedným z pozvaných prednášajúcich bol aj...

Deň otvorených dverí na ÚIM FEI STU

V stredu 23. októbra sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky, a taktiež na našom Ústave informatiky a matematiky, opäť uskutoční Deň otvorených dverí (DOD), kde budú mať záujemcovia o štúdium možnosť spoznať jednotlivé študijné programy. Študijný program Aplikovaná informatika bude mať svoju prezentáciu v posluchárni BC 300 v čase od 10:15 do 11:15. Viac informácií...
1 6 7 8 9 10 11