Kategória

Uncategorized @sk

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2020/21

Vieš, že výška vlny sa dá modelovať pomocou Rayleigovho rozdelenia? Návrh počítačových hier je jednou z najzaujímavejších oblastí informatiky, ktorá sa ale nezaobíde bez znalosti fyzikálneho modelovania. Game engine musí byť nielen rýchly, ale aj vierohodný tak, aby sa vlna správala ako vlna. A preto pripravujeme nový výberový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách, kde...

Hľadáme práve Teba! Research, science & fun…

Doktoradské štúdium v aplikovanej informatike? – Určite áno! A prečo áno? – Pretože hľadáme práve Teba, cieľavedomú a kreatívnu osobnosť, ktorá má chuť dokázať niečo ako Ada Lovelace (obr.), anglická matematička a prvá programátorka na svete. Ponúkame Ti zaujímavé témy: Algebrické metódy v kryptografii a kryptoanalýze (prof. Grošek) Aplikácie postkvantovej kryptografie (prof. Zajac) Dedenie a...

Výučba aplikovanej informatiky pokračuje online

Pre pandémiu koronavírusu bola prezenčná výučba aplikovanej informatiky na ÚIM prerušená a nahradená online výučbou. Takáto výučba prináša nové výzvy, zvýšené nároky na hardvérovú podporu, ako aj na používanie rôznych softvérových riešení. Na online výučbu využívame najmä nasledujúce nástroje: GSuite od Google, najmä Google Meet pre video-konferencie, Google Formuláre pre spätnú väzbu od študentov a...

Prvý mesiac v Butterfly effect

Naši študenti Ivan Kováč a Matej Krč opísali prvé štyri týždne v Butterfly effect (BE). MK: Myslím si, že škola a BE sú odlišné systémy. BE učí všetkých účastníkov hlavne spolupracovať, spolu sa rozhodovať a každé rozhodnutie skutočne zvážiť z pohľadu firmy aj z pohľadu zákazníkov. BE určite pomôže každému účastníkovi v kariére. Mentori sú...

Prvé dojmy z Butterfly effect

Spýtali sme sa našich študentov, Vanesy Andicsovej, Jana Alexyho a Jozefa Kučeráka, aké sú ich prvé dojmy z programu Butterfly effect (BE). 1. Otázka: Aké sú vaše prvé dojmy z BE? JK: Moje prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Milo ma prekvapilo, že nás do tímov zaradili podľa osobnostných vlastností, vďaka čomu sme v tíme ľudia s podobnými povahami a panuje medzi...

Aplikovaná informatika a historické vedy

O tom, že Aplikovaná informatika je praktická aj pre historické vedy sa mohli presvedčiť účastníci konferencie, ktorá sa v decembri uskutočnila na Stanford Libraries v Kalifornii. Druhý ročník medzinárodnej konferencie s názvom Fantastic Futures 2019 bol zameraný na inovácie pre knižnice, archívy a múzeá, ktoré pre tieto inštitúcie prináša Aplikovaná informatika. Cieľom bolo priniesť nové...

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2020

V stredu 22. apríla 2020 sa bude konať študentská vedecká a odborná činnosť, ŠVOČ 2020. Študenti aplikovanej informatiky sa môžu prihlásiť u Ing. Vladislava Nováka do 5.4.2020. Viac informácií o ŠVOČ nájdete na stránke fakulty – TU
Leibniz, binárny systém

Prihlášky na bakalárske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2020/21

Milá naša budúca študentka, milý náš budúci študent, prihlášky na nový akademický rok 2020/2021 si na študijný program Aplikovaná informatika môžete podať do 30. apríla 2020. Aké programovacie jazyky sa naučím na Aplikovanej informatike? Python (Programovanie 1) C (Programovanie 2) C++ (Programovacie techniky) Java (Objektovo-orientované programovanie) Asembler (Mikropočítače a ich programovanie) Programovanie pre kvantové počítače...

Naši študenti v programe Butterfly effect

Študenti aplikovanej informatiky sa zúčastňujú programu Butterfly effect, ktorého aktuálne kolo práve štartuje. Heslo programu je „Nauč sa tvoriť svetové appky a hry od nápadu po vydanie“ . Dúfame, že naši piati študenti budú úspešní a účasť na tomto programe zlepší ich vedomosti a zručnosti v oblasti návrhu mobilných aplikácií a hier, príp. účasť na...

Pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách

V spolupráci s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách. V snahe zaujať hráča a vtiahnuť ho do hry je okrem realisticky vytvorenej vizualizácie nevyhnutné čo najviac pripodobniť správanie sa virtuálnych telies reálnym telesám. Pre tento účel sa v hrách využívajú fyzikálne modely a ich numerické simulácie. Cieľom...
1 5 6 7 8 9 11