Kategória

Uncategorized @sk

Deň otvorených dverí na ÚIM FEI STU

V stredu 23. októbra sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky, a taktiež na našom Ústave informatiky a matematiky, opäť uskutoční Deň otvorených dverí (DOD), kde budú mať záujemcovia o štúdium možnosť spoznať jednotlivé študijné programy. Študijný program Aplikovaná informatika bude mať svoju prezentáciu v posluchárni BC 300 v čase od 10:15 do 11:15. Viac informácií...

Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 2

V rámci projektu VÚB ambasádor, ktorý je podporovaný Nadáciou VÚB, sme odovzdávali štipendiá za vynikajúce študijné výsledky na predmete Matematika 2. Na získanie štipendia bolo potrebných aspoň 98 zo 100 možných bodov. Gratulujeme oceneným študentom! Odovzdávanie ocenení prebehlo 15.10.2019 na pôde FEI STU za prítomnosti Roberta Vercelliho, zástupcu generálneho riaditeľa VÚB, prof. Dr. Ing. Miloša...

Profesor Grošek je finalistom ESET Science Award

V piatok 27.9.2019 počas festivalu Európska noc výskumníkov predstavila Nadácia ESET finalistov ocenenia ESET Science Award. Nadácia ESET od roku 2019 udeľuje mimoriadne ocenenia pre osobnosti slovenskej vedy ceny v troch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy Výnimočný mladý vedec do 35 rokov Výnimočný vysokoškolský pedagóg Finalistom v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa stal prof. RNDr....

Pozvánka na prednášku prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD.

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) vás srdečne pozýva na prednášku prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD. Ústav informatiky a matematiky  FEI STU pod názvom:   Existuje dokonalá náhodnosť Prednáška sa uskutoční: v stredu 9. októbra 2019 o 14:00 hod. v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie B blok   Tézy prednášky TU    

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Kazlova

Dňa 26. augusta 2019 sa uskutoční na našom ústave obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Kazlova s názvom ,,Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami”. Obhajoba sa bude prebiehať v miestnosti C 502 od 13:00.   Oznámenie ⇒ TU Autoreferát ⇒ TU

Hľadáme VÚB ambasádora pre Aplikovanú informatiku

FEI STU: Výberové konanie: VÚB ambasádor pre Aplikovanú informatiku Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na...

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia – ak. r. 2018/2019 AKTUALIZOVANÝ ROZPIS!!!

Obhajoby sa uskutočnia v dňoch: (aktualizované 1.7.2019) 02.07.2019  – Rozpis ⇒ TU 03.07.2019  – Rozpis ⇒ TU   Pokyny pre študentov: Začiatok je o 9:00 h, s výnimkou komisie pod vedením Dr. rer. nat. Martina Drozdu 2.7.2019 , ktorá  začína o 10:00 hod. Pre každého študenta je vyhradených 20 minút, na prezentáciu práce má študent...

Prijímacie pohovory na inžinierske štúdium

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium na akademický rok 2019/2020 Bližšie informácie nájdete na http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502 Prijímacie konanie prebieha podľa http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3462 podmienok stanovených na fakultnej úrovni. V rámci prijímacieho konania uchádzač odpovedá na otázky zo všeobecnej informatiky a zvolenej špecializácie na prvom mieste podľa zverejneného okruhu otázok (uchádzači dostanú otázky poštou). Na základe výsledkov prijímacieho konania budú...

Skorší termín štátnej skúšky bakalárského štúdia – ak. r. 2018/2019

Skorší termín štátnej skúšky bakalárskeho štúdia AI sa bude konať dňa 11. 06. 2019 od 9:00 hod. v miestnosti C 517. Rozpis komisie a plán skoršieho termínu štátnej skúšky bakalárskeho štúdia ⇒ TU

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2018/2019

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 10. až 12. 06. 2019 od 8.30. Rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 20 minút pred plánovaným začiatkom bloku (t.j. 8:30, 10:50, 13:20), v ktorom budú mať skúšku. Štátna skúška je verejná, môžete samozrejme prísť...
1 7 8 9 10 11