I-ASOS Architektúra softvérových systémov

Naspäť

Prednášky
Cvičenia

Prednášky budú vychádzať z materiálov z predchádzjúcich rokov:

 • Návrhové vzory, Spring, SOAP-WS  – pozri  Prednášky z r. 2020
 • Paralelizácia, streaming, Spark – pozri Prednášky z r. 2021

Nové, aktualizované a doplňujúce dokumenty

Projekty z r. 2022

 • 2. prednáška: IoC, DI a úvod do springu.  Projekt
 • 3. prednáška: Anotation a java based spring configuration, AOP. Projekty
 • 4. prenáška: Úvod do SOA.  Code first.
 • 5. Prednáška:  Contract first: Návrh WSDL a XML schémy. Projekty
 • 7. Prednáška: Funkcionálne programovanie s java8 stream. Projekty z prednášky
 • 8. Prednáška: Spark – úvod. Projekt z prednášky

Prednášky z r. 2020:

 • 1. prednáška Návrhove vzory. Záznam  prednášky.
 • 2. prednáška:  Spring – úvodná prezentácia, Projekt p23  a  komentár k nemu, Záznam prednášky,
 • 3. prednáška: Spring dokončenie – Projekty a komentár k nim. Záznam prednášky.
 • 4. prednáška: SOAP  – úvod. Záznam prednášky.
 • 5. prednáška: SOAP – code first.  Záznam prednášky.
 • 6. prednáška: SOAP  – wsdl. Záznam  prednášky.
 • 7. prednáška: SOAP – xml-schéma. Záznam z prednášky
 • 8. prednáška: SOAP dokončenie. Záznam a  Projekty z prednášky.
 • 9. prednáška: Big data a paralelizácia: Úvodná prezentácia.   Streams a lambda výrazy: Záznam a projekty z prednášky
 • 10. prednáška: Spark Záznam z prednášky
 • 11. prednáška – Výpočtový model Spark a Hadoop. Prezentácia z prednášky Spark3 aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text). Projekty z prednášky.  Záznam
 • 12. prednáška – Spark Sql, Spark Stream, Kafka. Prezentácia z prednášky Spark4 aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).

Prednášky z r. 2021

 • 8. prednáška: Java8 stream.  Projekt z prednášky. Pozri tiež matriály k 9. prednáške a cvičeniu z r. 2019 a 2020.
 • 9. prednáška a cvičenie: Spark RDDProjekt z prednášky. Pozri tiež matriály k 10. prednáške a cvičeniu z r. 2019 a 2020.
 • 10. prednáška a cvičenie: Výpočtový model Spark. Prezentácia Spark3 z prednášky aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).
 • 11. prednáška a cvičenie: Spark Sql. Projekt a prezentácia Spark4 z prednášky aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).
 • 12. prednáška a cvičenie: Spark Streaming Projekty a prezentácia Spark5 z prednášky aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).

Záznamy z prednášok 2021 nájdete aj  v ms-team ASOS-2021.

Ďalšie materiály z predchádzajúcich rokov

Cvičenia z r. 2020:

Pôvodná wiki stránka predmetu ASOS 2019

Témy prezentácií pre cvičenia nájdete v dokumente themes 2022.

Dokument obsahuje zatial len predbežný návrh tém. V priebehu prvých dvoch týždňov môže byť ešte doplnený a aktualizovaný vyučujúcim (aj na základe vašich podnetov).

Prezentácia z 1. cvičenia