I-ASOS Architektúra softvérových systémov

Materiály z prednášok

Tu budú postupne pridávané linky na záznamy z online prednášok a ďalšie dokumenty k nim.

Záznamy prednášok sú prístupné až po prihlásení na google account STU. 

Odporúčanie: K téme SOAP si pozrite aj dokumentky k prednáškam a cvičeniam 2. – 5. na wiki-stránke  ASOS 2019. Skúste implemetovať  zadania.

  • 4. prednáška: SOAP  – úvod. Záznam prednášky.
  • 5. prednáška: SOAP – code first.  Záznam prednášky.
  • 6. prednáška: SOAP  – wsdl. Záznam  prednášky.
  • 7. prednáška: SOAP – xml-schéma. Záznam z prednášky
  • 8. prednáška: SOAP dokončenie. Záznam a  Projekty z prednášky.

Odporúčanie: K ďalším témam si pozrite aj dokumentky k prednáškam a cvičeniam 9. – 10. na wiki-stránke  ASOS 2019. Skúste implemetovať  zadania.

  • 9. prednáška: Big data a paralelizácia: Úvodná prezentácia.   Streams a lambda výrazy: Záznam a projekty z prednášky
  • 10. prednáška: Spark Záznam z prednášky
  • 11. prednáška – Výpočtový model Spark a Hadoop. Prezentácia z prednášky Spark3 aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text). Projekty z prednášky.  Záznam
  • 12. prednáška – Spark Sql, Spark Stream, Kafka. Prezentácia z prednášky Spark4 aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).

Materiály k cvičeniam