I-ASOS Architektúra softvérových systémov

Naspäť

Prednášky aj cvičenia budú vychádzať z materiálov, ktoré nájdete na pôvodnej wiki stránke predmetu ASOS 2019

Nové, doplňujúce dokumenty nájdete tu …

alebo v ms-team ASOS-2021.

 • 8. prednáška: Java8 stream.  Projekt z prednášky. Pozri tiež matriály k 9. prednáške a cvičeniu z r. 2019 a 2020.
 • 9. prednáška a cvičenie: Spark RDDProjekt z prednášky. Pozri tiež matriály k 10. prednáške a cvičeniu z r. 2019 a 2020.
 • 10. prednáška a cvičenie: Výpočtový model Spark. Prezentácia Spark3 z prednášky aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).
 • 11. prednáška a cvičenie: Spark Sql. Projekt a prezentácia Spark4 z prednášky aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).
 • 12. prednáška a cvičenie: Spark Streaming Projekty a prezentácia Spark5 z prednášky aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).

záznamy z online prednášok v r. 2020:

 • 1. prednáška Návrhove vzory. Záznam  prednášky.
 • 2. prednáška:  Spring – úvodná prezentácia, Projekt p23  a  komentár k nemu, Záznam prednášky,
 • 3. prednáška: Spring dokončenie – Projekty a komentár k nim. Záznam prednášky.
 • 4. prednáška: SOAP  – úvod. Záznam prednášky.
 • 5. prednáška: SOAP – code first.  Záznam prednášky.
 • 6. prednáška: SOAP  – wsdl. Záznam  prednášky.
 • 7. prednáška: SOAP – xml-schéma. Záznam z prednášky
 • 8. prednáška: SOAP dokončenie. Záznam a  Projekty z prednášky.
 • 9. prednáška: Big data a paralelizácia: Úvodná prezentácia.   Streams a lambda výrazy: Záznam a projekty z prednášky
 • 10. prednáška: Spark Záznam z prednášky
 • 11. prednáška – Výpočtový model Spark a Hadoop. Prezentácia z prednášky Spark3 aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text). Projekty z prednášky.  Záznam
 • 12. prednáška – Spark Sql, Spark Stream, Kafka. Prezentácia z prednášky Spark4 aj s príkladmi na cvičenie (bledomodrý text).

materiály k cvičeniam v r. 2020: